Rusya üç yıllık bütçe hazırladı, 2010’da 101,5 milyar dolar açık var

3

Rusya Maliye Bakanlığı 2010-2012 yıllarını kapsayan üç yıllık bütçeyi onayladı. Komisyonlarda ele alınan bütçenin bakanlar kuruluna sunulması bekleniyor. Ekonomik krizin etkisinde hazırlanan bütçe son yıllardan farklı olarak dev açıkla gündemde. Sadece 2010 yılı bütçesindeki açık 3,187 trilyon ruble (101,5 milyar dolar). Bu da gayri safi milli hasılanın yüzde 7,5’ine denk geliyor.

Hükümet krize rağmen sosyal harcamalarda herhangi bir kesintiye gidilmeyeceği garantisi var. 2010 bütçesinin yüzde 73’lük bölümünü bu tür giderler oluşturuyor. Bütçede savunma harcamaları, 2014 yılında gerçekleştirilecek Soçi Kış Olimpiyatları ile ilgili harcamalar ve Vladivostok’da 2012 yılında gerçekleştirilecek APEC zirvesi ile ilgili yatırımlarda herhangi bir kesinti yapılmayacak. Bunun dışındaki yatırımlarla ilgili bir kısım sınırlandırılmaların getirilmesi bekleniyor.

Genelde 2010 bütçesinin 2009 bütçesine yakın olduğu kaydediliyor. 2009 yılında 9,77 trilyon ruble (311 milyar dolar) bütçesi olan Rusya, 2010 yılında 9,82 trilyon ruble (312,8 milyar dolar) bir bütçe öngörüyor.

2010 yılı bütçede beklenen açığın 1,675 trilyon rublesi (53,3 milyar dolar) Rezerv Fonlardan kapatılırken, 681,7 milyar ruble (21,7 milyar dolar) Ulusal Refah Fonu’ndan karşılanacak. Kalan 830,3 milyar ruble ( 26,4 milyar dolar) de içerden ve dışardan borç alınarak kapatılacak. Rusya’nın 10 yıl aradan sonra ilk kez dışarıdan borç almayı planladığı kaydediliyor.

Bununla birlikte Maliye Bakanlığı’nın bütçe açığının kapatılması için ek önlem talepleri de var. Tütün ve alkollü içeceklerde verginin artırılması, petrol ve doğalgaz ihracında verginin artırılması ve diğer hammadde ihracında vergilerin artırılması bütçe gelirlerini artırmak için planlanıyor.

Faruk Akkan, Moskova, Cihan