Kudrin yine kötümser konuştu: Ekonomik kriz devam ediyor

0

Rusya Maliye Bakanı Aleksey Kudrin ekonomik kriz öncesi Rusya’nın gerçekleştirdiği büyüme rakamlarının devam ettirilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Rusya 2000-2008 yılları arasında ortalama yüzde 6,5 büyüme gerçekleştirmişti. Rusya ekonomisi 2009 yılında da yüzde 8,5 küçüldü.

Moskova’da düzenlenen ekonomik konferansta konuşan Rusya Maliye Bakanı, “Rusya’nın son dönemde gerçekleştirdiği hızlı büyüme rakamlarının arkasında eneji gelirleri ve fiyatların artması var. Ancak bu durum 2008 sonunda ortaya çıkan krizin ardından Rusya için ek risk oluşturdu. Rusya 10 yıl aradan sonra ilk kez bütçesi açık verdi.” dedi.

Rusya’nın gayri safi milli hasıla büyüme rakamını iki haneliye çıkarması için çok az kaldığını, ancak krizle birlikte bunun artık tersine döndüğünü söyledi. Ekonominin ileri teknoloji ve inavasyon süreci ile modernleşmesi gerektiğini kaydeden Kudrin, “Sanayi ve hizmet sektörü enerji gelirlerine bağımlılıktan kurtulmalı.” önerisinde bulundu.

Rusya’nın GSMH içinde enerji sektörünün payının mevcut yüzde 25’den önümüzdeki on yıl içinde yüzde 14’lere çekilmesinin planlandığını ifade eden Kudrin, “Küresel ekonomik krizin devam edeceğini bekliyorum. Ek baskılar oluşabilir. Rusya’nın bu ekonomik krizden çıkış sürecinin yavaş olacağını tahmin ediyorum.” şeklinde konuştu.

Rusya’nın kriz öncesi ekonomik büyüme rakamlarının yakalanmasının zorluğuna işaret eden Bakan, “Harcamalarda herhangi bir artış planlamıyoruz. Kriz öncesi büyüme rakamlarını 2012’de görebiliriz. Ancak bunların sürekliliği mümkün olmayabilir.” ifadelerini kullandı.

Faruk Akkan, Moskova, Cihan