Şuvalov: "Ruslar iş adamlarına saygılı olmayı öğrenecek"

0

Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev'in dış yatırım politikalarından sorumlu hale getirdiği Başbakan Birinci Yardımcısı İgor Şuvalov mesaisine başladı. 2009 yılında yarı yarıya gerileyerek 40 milyar dolara düşen doğrudan dış yatırım, 2-3 yıl içinde 60-70 milyar dolar seviyesine çıkarılacak. Bunun için Şuvalov özelleştirme programının genişletilmesi, hukuk sisteminin iş adamları lehine düzenlenmesi, idari ve bürokratik engellerin kaldırılması gibi bir dizi çalışma başlatıyor. Russia-2010 formunda iş adamlarına konuşan Şuvalov önemli bir taahhütte de bulundu: "Ruslar iş adamlarına artık saygılı olmayı öğrenecek."

2009'da hükümetin uygulamaya koyduğu  ekonomik krizle mücadele programının başarılı olduğuna dikkat çeken Başbakan Yardımcısı, "Hükümet ekonominin modernizasyonu konusunda destek vermeye devam edecek. Bunun için yatırım ortamının daha cazip hale getirilmesi, özelleştirmelerin artırılmasını hedefliyoruz." dedi. Şuvalov önemli bir hedeflerinin de Dünya Ticaret Örgütü üyeliği olduğunu hatırlatarak, iş adamlarından bu konuda destek istedi.

Kendisinin değerlendirmelerinin taraflı  bulunabileceğini, ancak bir çok ekonomi uzmanın Rusya'nın krizle mücadelesini diğer G20 ülkelerinde nazaran daha başarılı bulduğunu savunan Şuvalov'a göre, durum oldukça istikrarlı. Başbakan Yardımcısı, "Rusya 1990'lı yılları yaşadı. Sosyal istikrarsızlıklar çok tehlikeli boyutlara gelmişti. Bazen yasama ve yürütmenin çalışmaları bile bloke ediliyordu." hatırlatmasında bulundu. Şuvalov'a göre Rusya krizden modernleşen bir ekonomi ile çıkacak.

İstihdam sağlayan iş adamlarını alkışlamalıyız

Rusya'nın modernleşme ve inovasyon gibi iki önemli hedefi olduğunu ifade eden Şuvalov, ülkede yatırım iklimini değiştirmeden başarının sağlanmasının mümkün olmadığını kaydetti. Rusya toplumunun başarılı insanlara, işadamlarına saygılı olmayı  öncelikle öğrenmek zorunda olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı, "Aktörler, sanatçılar ve artistler Rus toplumunda büyük kabul görüyor. Başarıyı elde eden iş adamına aynı sonucu vermiyoruz. Kendi işini kurmuş, yeni istihdam sağlamış ve ulusal gelirin artmasına katkısı olan insanları alkışlamalıyız. Bunun düzeltilmesi sadece hükümetin görevi değil. Bunun için başkan, başbakan ve tüm halkımız birlikte çalışmalıyız." tespitinde bulundu.  

İş adamları büyük risk alıyor

Suvalov2İşadamlarının bilim ve kültür adamlarına göre daha fazla risk üstlendiklerine dikkat çeken Şuvalov, "İş adamı bazen kendi hayatını, bazen parasını ve bazen de herşeyini riske atar. Buradaki iş adamlarından hiç biri işini saat 6 olunca kapatıp evine gidemiyor. 24 saat takipte olmak zorunda. Bunun zorluğunu toplumun anlaması gerekiyor." dedi.

90'lı  yılların bakışından kurtulmalıyız

Rusya halkının belleğinde iş  adamlarına yönelik 1990'lı yıllarda yaşanan özelleştirmelerde kolay yollardan para kazanan bir imaj olduğunu, bunun olumsuz yansımalarının sürdüğünü hatırlatan Başbakan Yardımcısı, hükümetin alacağı tedbirlerle ilgili detay bilgiler verdi: "Kaliteli işçinin ülkeye gelişini kolaylaştıracak yasal düzenlemeler getiriyoruz. Yatırımcının en çok yakındaki konulardan birisi kaliteli istihdam. Modern ve liberal bir göçmen yasası hazırlıyoruz. 2010 yılında yeni iş kuracaklar için yasal izinler listesi önemli oranda azaltılıyor. Özelleştirme hedeflerinde önemli oradan artış planlıyoruz. Yabancı ve yerli yatırımcılar tarfında sürekli eleştirilen hukuk sisteminde de değişiklik yapıyoruz."

Faruk Akkan, Moskova, Cihan