14 milyon yılda ortalama 20 milyon dolar kazanıyor

137

Rusya'da zenginlerle fakirler arasındaki uçurum devam ediyor. Federal İstatistik Servisi'nin verilerine göre zengin yüzde 10'luk kesim yaklaşık 1 trilyon dolarlık gelirden yüzde 31 pay alırken, fakir yüzde 10 ancak yüzde 1,9 pay alabildi. 2009 yılı verilerine göre ekonomik krizde zengin zengin olarak, fakir de fakir olarak kaldı.

2008 yılında toplam gelirlerden yüzde 31,1 pay alan yüzde 10'luk zengin kesim 2009 yılında payları yüzde 31'e geriledi. Fakir yüzde 10'nun 2008'de yüzde 1,9'luk payı 2009'da da değişmedi.

2009'da tüm halkın gelirleri 28,38 trilyon ruble olarak gerçekleşti. 2008'de ise bu rakam 25,23 trilyon rublede kalmıştı. Ruble bazında gelirlerdeki artış dolar bazlı büyümeyi göstermiyor. 2009 yılında rublede yüzde 30'ları aşan devalüasyon yaşandı. Halkın yüzde 10'luk kesiminin gelirleri 2009'da 8,6 trilyon rubleyi bulurken, fakir yüzde 10 0,54 trilyon ruble ancak gelir elde edebildi.

14 milyon zengin ortalama 20 milyon dolar gelir elde etti

141 milyon ülke nüfusu düşünüldüğünde yüzde 10'luk gruplar 14 milyondan oluşuyor. Her bir zengin yıllık 611 milyon ruble (20,34 milyon dolar) gelir elde ederken, her bir fakirde 38 bin 500 ruble (bin 260 dolar) yıllık gelir elde etti. 

En düşük gelire göre fakirlerin nüfus içindeki payı da hayli ilginç: Ayda 2 bin rubleden az kazananlar yüzde 1'e (2008, yüzde 1,5) geriledi. 2 bin-4 bin ruble arasında kazananlar yüzde 6,5 (2008, yüzde 8,4), 4 bin-6 bin ruble arasında kazananlar yüzde 10,3 (2008, yüzde 12,2), 6 bin-8 bin ruble arasında kazananlar yüzde 10,4 (2008, yüzde 10,9) olarak gerçekleşti. Zengin yüzde 10'luk kesimin aylık gelirleri ise kişi başına 50 milyon ruble. (1,66 milyon dolar)

Faruk Akkan, Moskova, Cihan