Rusya 2010'da 17,8 milyar dolar dış borç alacak

1

Petrol varil fiyatlarındaki artış ve ekonomik büyümenin beklenenin üzerinde gerçekleşmesine rağmen Rusya 2010'da dış borç almaktan vaz geçmiyor. Rusya Maliye Bakanı Aleksey Kudrin dış borç alımı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, oluşturulan çalışma grubu ile yol haritasının belirleneceğini söyledi.

Kudrin borçlanma tarihi ve miktarı  ile ilgili bilgi vermezken, Maliye Bakan Yardımcısı Dmitri Pankin on yıl aradan sonra ilk kez Rusya'nın 17,8 milyar dolarlık bir borçlanmaya gidilebileceğini duyurdu. Rusya Maliye Bakanı Kudrin daha önce yaptığı değerlendirmede beş yıllık borçlanma takvimi ile ilgili bilgi vermişti. Buna göre Rusya 2010-2012 döneminde yıllık ortalama 18-20 milyar dolar bir borçlanmaya gidecek. Sonraki iki yıl ise bu miktar nispeten azalacak. 2015'den sonra da dış borç alımına gidilmeyebilir.

Maliye bakanlığına göre özellikle şirketlerin modernizasyon çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için dış borç alımına gidilmesi gerekiyor. Küresel ekonomi ile entegre olmuş bir Rusya'nın dış borç alımı yapması Kudrin'e göre normal. Zira kamu borçlarının gayri safi milli hasılaya oranı yüzde 8,2. Dünyanın bir çok ülkesinde bu rakam yüzde 40-60 aralığında.

Rusya 2010 yılında 238 milyar dolar bütçe geliri, 338 milyar dolar da gider planlıyor. 100 milyar dolarlık açığın kapatılması petrol varil fiyatları ile doğru orantılı. Rusya bütçe rakamlarında 2010’da petrol varil fiyatlarının 58 dolar olmasını öngörmüştü. Petrol varil fiyatlarının 70 dolar seviyesinde olması ek gelir sağlayacak. Kalan açığın önemli bir kısmı refah ve rezerv fonlarından kapatmayı planlayan hükümet, dış borç alınmasını da hedefliyor. Rusya Başbakanı Vladimir Putin daha önce dış borç alınmasına karşı çıkmıştı. Rusya 2011 bütçesinde gayri safi milli hasılanın yüzde 4’ü, 2012’de de yüzde 3’ü kadar açık vermeyi öngörüyor.

Faruk Akkan, Moskova, Cihan