Rusya gümrük vergilerinde indirime gidecek

4

Rusya Başbakanı Vladimir Putin EurAsEc toplantısı çerçevesinde yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar stratejik alanlarda yabancı yatırım konusunun yeniden ele alınacağını söyledi. Rusya, yabancı yatırım çekebilmek için gümrüklerde indirime gitmeyi de planlıyor.

St. Petersburg'da düzenlenen zirvedev konuşan Putin, "2009'da yabancı yatırımda yüzde 16'lık bir gerileme yaşandı. Bu yıl bu gidişi durdurmak istiyoruz. Bu konuda çeşitli çalışmalar yapılıyor. Yatırım ikliminin iyileştirilmesi birinci önceliğimiz." dedi.

Bürokratik engellerin kaldırılması  ve stratejik sektörlerde yabancı yatırımların sınırlandırılması  ile ilgili düzenlemelerin gözden geçirilmesini planladıklarını  kaydeden Rusya Başbakanı, gümrüklerde indirim konusunun da gündeme geleceğini belirtti.

Gümrük ve ithalat vergilerinde aşamalı  olarak indirim konusunun ele alınacağını ifade eden Putin, "Ekonominin gelişmesine engel olan diğer korumacı yaklaşımlar da ortadan kaldırılabilir." dedi. Putin daha önce yaptığı değerlendirmelerde çok özel şartlar olmadıkça gümrüklerde indirim ve korumacı yaklaşımların değişmesinin mümkün olmadığını ifade etmişti.

Özellikle Türkiye'den gıda, tekstil, otomotiv ve diğer sektörlerde ihracat planlayan Türk iş adamları açısından gümrüklerde yapılacak iyileşmeler pazara giriş açısından önemli bir avantaj oluşturacak. Bir aylık süreli ziyaretlerde vizelerin kaldırılmasının ardından gelecek iyileştirmeler ihracatçılar açısından Rusya pazarını daha avantajlı konuma getirecek.

Rusya'da doğal kaynaklar, nükleer enerji, savunma, uzay, balıkçılık gibi 42 sektörde yabancı  yatırım için Rusya Tekelle Mücadele Kurumu'nun izni gerekiyor.

Faruk Akkan, Moskova, Cihan