CHP nükleere de karşı; Rusya ile imzalanan ve meclisin onayladığı anlaşmayı anayasa mahkemesine götürüyor

0

CHP yine iptal davası açmaya hazırlanıyor. CHP, Nükleer Santral Yasası'nın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitme kararı aldı.

CHP, iki yasanın bazı hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracak.

Partinin bugün yapılan kapalı  grup toplantısında, başvurular için milletvekillerinden imza toplandı.

Alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılandırılmasını öngören ''Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'' ile Akkuyu'da nükleer güç santrali kurulmasını öngören ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun''un bazı hükümlerinin iptali istenecek.

Dışişleri Bakanlığı Kuruluş  ve Görevleri Hakkında Kanun'un ''büyükelçilerin, görev yaptıkları  ülkelerde devleti, Cumhurbaşkanını ve hükümeti temsil edeceğine'' ilişkin hükme ''hükümeti temsil'' yönünden itiraz edilecek ve iptali istenecek.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile anlaşma konusunda ise ''bir ihale anlaşmasının'' Anayasa'nın 90. maddesinin uluslararası anlaşmalara verdiği üstün statüden yararlanmak için uluslararası anlaşma haline getirilerek denetim dışı bırakıldığı iddia edilecek. Bunun hukuk devletine, idarenin tüm yargı ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olması ilkesine aykırılık teşkil ettiği savunulacak.

Kaynak: AA