Rusya'nın bütçe açığı hedefi 2013'de yüzde 3'ün altı

1

Petrol ve doğalgaz gelirleri ile 2000-2008 arasında sürekli artı veren Rusya bütçesi, ekonomik krizin ardından eksi vermeye başladı. Kriz sürecini geride bırakmaya çalışan hükümet, özelleştirme ve refah fonu harcamaları ile bütçe açığını kontrol altına almaya çalışıyor.

Rusya Maliye Bakanı Aleksey Kudrin yaptığı açıklamada gelecek yıl bütçe açığının gayri safi milli hasılanın yüzde 3,6'sına çekileceğini söyledi. Bakana göre 2012'de açık yüzde 3,1'e ve 2013'de de yüzde 2,9'a çekilecek.

Bu yıl öngörülen yüzde 5,4 olarak öngörülen bütçe açığının yüzde 5'e çekileceğini ifade eden Rusya Maliye Bakanı, 2013 sonunda borçların da gayri safi milli hasılanın yüzde 16,3'üne çıkacağını kaydetti.

Rusya Başbakanı Vladimir Putin daha önce yaptığı değerlendirmede bütçe açığı ile ilgili tedbirlerin alındığını, 2015'de açığın sıfırlanacağını  ifade etmişti.

Faruk Akkan, Moskova, Cihan