Rusya'nın Güney Akım Boru Hattı'na Alman ortak

8

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Alexey Miller ve BASF SE Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Jürgen Hambrecht dün Moskova’da, BASF’a bağlı şirketlerden Wintershall’ın Güney Akım AG şirketinde yüzde 15 hisse almasını öngören bir mutabakat muhtırasına imza koydu. Anlaşma, Gazprom’un şirketteki yüzde 50 hissesini korumasını öngörüyor.

Güney Akım AG şirketi, Karadeniz’i kat edecek Güney Akım boru hattının deniz altı kısmının geliştirilmesi, inşası ve işletmesinden sorumlu. Rusya Başbakanı Vladimir Putin’in huzurunda imzalanan mutabakat muhtırası ayrıca, ortak doğalgaz ticareti şirketi WIEE’nin (Wintershall Erdgashandelshaus Zug) Güney Doğu Avrupa’daki ticari faaliyetleri için yeni uzun dönemli doğalgaz arz anlaşmalarının da sonuçlandırılmasını içeriyor.

Alexey Miller, konuyla ilgili açıklamasında, "Şirketimiz ve Wintershall, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının inşasının başlatılması ve Urengoy sahsındaki Achimov yataklarının ortak olarak geliştirilmesi gibi ciddi görevlerin başarıldığı, uzun geçmişe dayanan bir ortaklığa sahiptir. Avrupa’nın önemli enerji şirketlerinin Güney Akım projesine ortaklık konusuna ilgi göstermeleri, projenin Avrupa nezdindeki önemini ve anlamını kanıtlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Dr. Jürgen Hambrecht ise şu açıklamayı yaptı:

“Gazprom ve diğer Avrupalı ortaklarımızla birlikte, Avrupa’da doğalgaz arz güvenliğini nasıl geliştirebileceğimizi Kuzey Akım Baltık Denizi boru hattıyla göstermiş bulunuyoruz. Şimdi de beraberce, uzun yıllardır doğalgaz ticareti faaliyeti içinde bulunduğumuz Doğu Avrupalı üye ülkeler için arz güvenliğini artırmaya çalışıyoruz. Bölgenin ekonomik gelişmesi arttıkça doğalgaza olan talep de artacaktır. Güney Akım boru hattı yoluyla, gelecekte bu ülkelere doğrudan ve güvenilir bir şekilde gaz arz etme imkanına sahip olacağız.”

Kaynak: Cihan Haber Ajansı