Rusya'da zenginler iki kat zenginleşti, fakirler 1,5 kat fakirleşti

163

Rusya'da gelir dağılımdaki adaletsizlik her geçen gün etkisini daha fazla gösterirken, ülkede son 20 yılda yapılan reformlar sonucunda en zenginlerin servetini ikiye katladığı en yoksul grubun ise 1,5 kat daha fakirleştiği bildirildi.

Rusya'nın saygın ekonomi gazetelerinden Vedomosti'de yayımlanan, ''2 Rusya'' başlıklı haberde, son 20 yılda vatandaşların yaşamlarının nasıl değiştiğine dair ayrıntılı bir rapora yer verildi.

 

Haberde elde edilen verilere göre toplumun tüketim hacminin 1990-2009 yılları arasında 1,45 kat daha fazla olduğu belirtilerek, söz konusu gruptaki refahın gıda dışı ürünler ve dayanıklı tüketim malları nedeniyle büyüdüğü, aile başına televizyon sayısının 1'den 1,6'ya, 1000 kişiye düşen otomobil sayısının da 3 kat arttığı ifade edildi.

Söz konusu dönemde sinema, tiyatro ve tatil köylerine erişimin iki kat azaldığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:
''Aileler çocuk eğitimine daha fazla para vermeye hazır ve bunu bir yatırım olarak algılıyorlar. Primlerin oranı (yüksek eğitim nedeniyle aylık maaşlarda artış) son 20 yılda 3 kat fazla artış gösterdi. 1990-2008 yıllar arasındaki hasta sayısı yüzde 45 oranında artmasına rağmen devletin sağlık harcaması 2006 yılında hala 1994 yılına eşit bir rakamı oluşturuyordu.

Devlet sermayesi yetersizliğini özel kaynaklar kapatmaya çalışırken, özel sektörün sağlık alanındaki yatırımı da bu dönem içinde 8 kat artış gösterdi. Ama bu özel sağlık hizmetinin de mantıklı oranlar dışına çıkmasına neden oldu. AB'de tıpta özel sermayenin hacmi yüzde 24 iken Rusya'da bu oran yüzde 40-50 civarında. Eğitim ve sağlık için bütçe masrafları 2009 yılında yıl öncesi bütçeden yüzde 7 oranında daha düşük oldu.''

Serbest piyasa ekonomisine geçişin Rusya'da eşitsizliğin daha da artmasına neden olduğu vurgulanan haberde, ''Serbest piyasaya geçişin sonucunda halkın yüzde 40'ı zararlı çıktı. En fakir vatandaşların geliri yaklaşık 1,5 kat azaldı. Rusya'daki halkın 5'de birinin geliri Sovyetler Birliği dönemindekiyle aynı kaldı. Buna karşın toplumun en zengin bölümünü oluşturan yüzde 20'lik kesimin geliri 2 kat artış gösterdi'' denildi.

Moskova Yüksek Ekonomi Okulu yöneticilerinden Evgeni Yasin konuyla ilgili Öedomosti'ye yaptığı açıklamada, ''Aslında iki Rusya var. Birinde insanlar tüketici tercihini biliyorlar ve yabancı ülkelere gidiyorlar. Diğerinde ise 20 yıl öncesinden daha kötü yaşıyorlar'' diye konuştu.

Aynı üniversitesinin İşgücü Araştırmalar Bölümü Başkanı Vladimir Gimpelson da yaptığı açıklamada, refahın sadece kişi başına gelir veya sahip olduğu taşınmazların metre kare sayısı olmadığını belirterek, ''Refah aynı zamanda ekoloji, güvenlik, devlet hizmetlerin kalitesidir. Bir belgeyi hızlı ve gülümsemeyle alıyor musunuz yoksa onu almaya cezaymış gibi mi bakıyorsunuz? Eğer ülke eliti çocuklarını ülke dışına gönderiyorlarsa, bu nicelikli kazananların bile durumdan memnun kalmadıklarının göstergesi olduğunun göstergesidir'' dedi.

Kaynak: AA