Rusya, Bulgaristan'da yapımı geciken nükleer santrali mahkemeye taşıyor

11

Rusya'da devlet kurumu Rosatom'a bağlı olan Atomstroyexport, Bulgaristan'ın ulusal elektrik şirketi NEK'e, iki nükleer reaktörün ödemelerinin gecikmesi sebebiyle dava açtı.

Şirket, ödemedeki gecikmelerin vergi otoriteleri ve kreditörlerle sorun çıkarabileceği sebebiyle davayı Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne götüreceğini söyledi.

Bulgaristan'da bir hükümet yetkilisi, bu durumda Bulgaristan'ın daha büyük bir meblağ için Rusya'ya dava açacağını söyledi.

Japonya'daki nükleer felaketin ardından Bulgaristan'daki çevre  örgütleri Bulgaristan'a projeden vazgeçmesi için baskı yapmaya başlamıştı.

Temmuz başında Bulgaristan, Belene'deki çalışmaların, güvenliği gözden geçirmek  Eylül ayına kadar durdurduğunu açıklamıştı.

Bulgaristan, Atomstroyexport ile santral için anlaşmayı 2006 yılında yapmıştı. Ancak ödemeler sebebiyle proje sürüncemede kalmıştı. Rusya, proje için 6.3 milyar Euro isterken Sofya 5 milyardan fazla vermek istemiyor.

Brüksel ve Washington, projeyle Bulgaristan'ın enerjide Rusya'ya bağımlılığını artıracağı uyarısında bulunuyor. Rusya, Bulgaristan'In tek petrol rafinerisinin kontrolünü elinde bulunduruyor ve ülkenin neredeyse tek doğalgaz tedarikçisi. (euroactiv)