Rusya’da reklam destek programından yararlanmak isteyen Türk şirketlerine hatırlatma

4

Türkiye Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Rusya'da faaliyette bulunan Türk şirketlerinin reklam ve tanıtım çalışmalarından destek alabilmeleri için mevzuata uygun hareket etmeleri konusunda uyardı:

 

"2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality® nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamındaki devlet desteklerinden yararlanan firmalarımızın, tanıtım ve pazarlama organizasyonları; ülke imaj kampanyası; kokteyl; konferans; reklam panoları gibi reklam etkinliklerinin Ticaret Muşavirliği/Ataşeliği tarafından yerinde incelenmesi ve incelemeye ilişkin formun doldurularak Ekonomi Bakanligi’na bildirilmesi gerekmektedir. Bu incelemenin yapılabilmesi için, söz konusu tebliğe göre firmalarımızın etkinliğin yapılmasından önce Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne yazılı başvuruda bulunarak bilgilendirmesi gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak bazı firmalarımızın etkinlikten önce Müşavirliğimize başvurmaması nedeniyle, bazı etkinlikleri için destekten yararlanamadığı görülmektedir. Bu itibarla, firmalarımızın mağdur duruma düşmemeleri için, ekte yer alan örnek dilekçe ile Müşavirliğimize etkinlikten önce başvurmaları önem taşımaktadır.

Öte yandan değişik şehirlerde yapılması nedeniyle, söz konusu etkinliklerin tamamının yerinde incelemesi mümkün olmadığından, örnekleme usulu ile yerinde inceleme yoluna gidilmektedir. Bu itibarla, reklam firmaları ile yapılan sözleşmelerin, Ticaret Müşavirliğimiz ve Ataşeliklerimizin bulunduğu (Moskova, St. Petersburg, Kazan ve Novorossissk) şehirlerden en az birini içerecek şekilde düzenlenmesi halinde, temsilciliklerimizin bulunduğu şehirlerdeki etkinliklerin bizzat yerinde incelenmesi suretiyle, sözleşme kapsamındaki diğer şehirlerdeki etkinliklerin örneklem üzerinden incelenmesi yapılabilecektir. Aksi halde, söz konusu şehirlerdeki etkinliklerin de yerinde incelenmesi söz konusu olacaktır ki buna ne Müşavirliğimizin ne de firmalarımızın zamanı bulunmamaktadır."

Kaynak: Haberrus