IMF’den Rusya’ya zor günler için tasarruf yap çağrısı

5

Uluslar arası Para Fonu (IMF) Rusya Temsilcisi Juha Kahkonen kurumun internet sitesinde yayınlanan röportajında Rusya’nın zor günler için tasarrufta bulunması gerektiğini söyledi.

Rusya’nın petrol dışı bütçe açığının gayri safi milli hasılanın yüzde 6’sına denk geldiği, bunun da sürdürülebilir bir ekonomik yapı olarak görülmediğine değinen İMF yetkilisi, “Bu yüzden Rusya’nın yağmurlu günler için tasarrufa başlaması gerekiyor” dedi.

2011 için Rusya’nın büyüme rakamlarını yüzde 4,3 olarak öngördüklerini kaydeden Kahkonen, “2012 için yüzde 4,1 büyüme öngörüyoruz. Enflasyon rakamları da yüzde 7’nin üzerinde olur. Ancak, ekonomi politikaları güçlendirilmezse ekonomik büyüme yüzde 4’lerin altına düşebilir” uyarısı yaptı.

Büyüme rakamlarının Rusya açısından çok da iyi olmadığına değinen IMF Rusya Temsilcisi, “Küresel kriz öncesi yüksek petrol fiyatlarının da desteği ile ortalama yüzde 7’nin üzerinde büyüme gerçekleştiriyordu” hatırlatmasında bulundu.

Rusya’nın büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve yüzde 6’nın üzerinde büyüme gerçekleştirebileceğine değinen Kahkonen, “Rusya ekonomisinin petrole bağımlılıktan kurtulması ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerekiyor.” dedi.

Rusya ekonomisini bekleyen iki risk

Kahkonen Rusya ekonomisinin iki ana riski bulunduğunu ve bunların da dışarıdan kaynaklandığını söyledi: “Avro bölgesinde yaşanan kriz ve küresel ekonomik durgunluk… Avrupa bankaları zor durumda kalırsa, Rus bankalarının fonlanmasında da kriz oluşur. Bundan daha büyük risk ise petrol varil fiyatlarının aniden düşmesi. Bu Rusya’nın ihracatını ve bütçe gelirlerini doğrudan etkiler ve resesyon sürecini tetikler.”

IMF yetkilisine göre Rusya’nın para politikaları ve mali piyasalara yoğunlaşması gerekiyor. Bir de iş ortamının iyileştirilmesinin büyümenin güçlenmesine katkı sağlayabilir.

Faruk Akkan, Moskova, Cihan