Storçak: Yeni kriz dalgası oluşmadan önlenebilir

2

Rusya Maliye bakanı yardımcısı Sergey Storçak “Rusya’nın Sesi” radyosuna verdiği demeçte şu fikirleri belirtti: Finansal piyasalarda durumun önemli derecede değişmesi tehlikesi ortadan kalkmış değildir. Fakat bazı önkoşullar,yeni ekonomik sarsıntıların önüne geçilebileceğini iddia etmek için esas veriyor.

Dünyada 2008 yılındaki durumun tekrar oluşması riski hala büyük kalıyor.Fakat unutulmamalıdır ki 2011 yılı ile 2008 yılı arasında fark vardır. Bugün çok büyük sayıda insanlar durumu analize etmek ve krizin önüne geçmek olanağını verecek tedbirleri hazırlamakla uğraşıyorlar. Sergey Storçak bu hususta şunları söyledi:

Pekçok insanlar ilgili süreçlerin kontrol altından çıkmasını beklemeden ayrı ayrı ülkelerin borçları ile ilgili sorunlarla uıraşıyorlar. Bu da yeni ekonomik problemler oluşmadan önce bu problemlerin önüne geçilebildiğini iddia etmek için esas veriyor.Krizleri çözmek ve kriz karşıtı tedbirler almakla görevlendirilen insanlar 2008-de deneyim elde ettikleri için krizin önüne geçmeye çalışıyorlar. Zannederim ki onlar bunu başarabilecekler. Bu kişilerin faaliyetleri başarıyla sonuçlanmazsa tuhaf olacak. Onlar gerçekte durumu kontrol altında bulunduramadiği takdirde  tüm mevcut ekonomik gelişme modellerini gözden geçirmek gereği oluşacak.

Sergey Storçak aynı zamanda piyasalar arasındaki geçişmelere dayalı modelin milyarlarca insanın yaşamını iyileştirmesi olanağını verdiğini unutmamak gereğine işaret ederek şunları söyledi:

Yaklaşık 2001-2003 yıllarından krize kadarki dönemde Avrupa, ABD ve piyasalari yeni oluşan ülkelerde ekonominin oldukça yüksek hızla gelişmesi, birçok bakımdan bir piyasadan  öbür piyasaya para akışının mobil olması sayesinde mümkün oldu. Diğer piyasalardan sermaye çekmek olanağı sayesinde Brezilya, Meksika, Arjantin ve Çin  ayağa kalktılar. Son 20 yılda yüz milyonlarca insan yoksulluktan kurtuldu.

Sergey Storçak’ın kanısınca Uluslararası para Fonu günümüz finansal sisteminde kilit rolü oynamalıdır. Tüm dünya ülkelerinin politik ve finansal rezervlerini bir araya getirmek yeteneğinde olan başka bir kuruluş yoktur.  BRİKS grubu üyesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika cumhuriyetinin öncelikleri, Uluslararası para fonunun  rolünün artması ile bağlıdır. Sergey Storçak devamla şunları söyledi:

Ülkeler kendi yasama işlemleri çerçevesinde faaliyet yürütmelidir. BRİKS grubu üyesi ülkeler,bu arada Rusya ve Çin, belirli miktarda para toplıyarak Avrupa’ya teklif edemiyorlar. “Avrupa” sanal bir kavramdır.  Avrupa kredi alan pekçok eğemen ülkelerden oluştu. Bazıları kendi borçlarını ödemede zorluklar çekiyorlar. Çoğunun durumu ise oldukça sağlamdır ve bu ülkeler borçlarınıödeyebiliyorlar.  Her hangi ortak “kumbara” yoktur. Herkese birden yardım gösterilmiyor. BRİKS grubu, kendi önceliklerinin Uluslararası para fonunun potansyelinin artması ile bağlı olduğunu açık ima etti. Finansal kriz tehlikesi ile ilgili olarak devletler arasındaki işbirliğinin diğer biçim ve mekanizmaları uydurulabilir. Fakat gerçekte bir tek araç vardır. O da Uluslararası para fonudur.

Sergey Storçak’ın söylediğine göre ekonomik ilişkilerle ilgili sorunlar söz konusu olunca giderek daha sıkça kullanılan bizzat “yardım” kavramı doğru olarak nitelendirilemez. Çünkü her gerçek finansal durumun kendi senaryosu vardır. Kreditör devletler arasında her zaman uzlaşmaya varılıyor. Ve egemen devletler arasındaki ilişkiler söz konusu olunca her hangi yardımdan söz edilmemelidir. (Rusya'nın Sesi Radyosu)