Rusya ve Gürcistan DTÖ anlaşmasını imzaladı

66

Rusya ve Gürcistan, İsviçre’nin aracılığı ile sürdürdükleri Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) müzakerelerini tamamladı. Moskova’nın DTÖ üyeliğini açacak tarihi anlaşmaya taraflar imza koydu. Rusya böylece 18 yıldır mücadele ettiği DTÖ üyeliği için son aşamayı da geçmiş oldu.

İsviçre’nin önerdiği anlaşmaya göre Gürcistan’ın ayrılıkçı bölgeleri Güney Osetya ve Abhazya sınırlarında uluslar arası gözlemciler gümrük işlemlerini yapacak ve bilgiler merkezi sisteme online olarak aktarılacak.

Rusya’nın örgüt üyeliği yaklaşık 10 yıl önce Çin’in üyeliğinin ardından tarihi bir adım olarak görülüyor. Dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 2,8’ini oluşturan Rusya’nın ekonomik hacmi 1,9 trilyon dolara ulaştı. Gümrük vergilerinin önemli oranda düşürülmesi beklenen Rusya’nın DTÖ üyeliğinin, ülke gayri safi milli hasılasına uzun vadede yüzde 11’lik büyüme katkısı sağlaması bekleniyor.

Gürcistan’la anlaşmanın ardından bir sonraki adım 10-11 Kasım’da Çalışma Grubu toplanacak. Grubun çalışmalarını 15-17 Aralık’ta yapılacak DTÖ bakanlar konferansına kadara tamamlaması ve Rusya’nın üyeliği ile ilgili teklifi sunması bekleniyor. Rusya’nın DTÖ üyeliği ile ilgili anlaşmayı Duma’da onaylamasından bir ay sonra yürürlüğe girecek.

Tarım sektörüne sağlanan katkı 2017’ya kadar aşamalı olarak azaltılacak ve bir kısım ürünlerde yerli sektörü korumak için gerektiğinde gümrükler artırılabilecek. Bütçe gelirlerinin yüzde 40’ını oluşturan petrol ve doğalgaz sektörün de örgüt üyeliği sınırlı bir etki oluşturacak. Avrupa ülkelerinin bir kısım indirim taleplerinin dışında sektörde Rusya açısından önemli bir değişim olması öngörülmüyor. Parekende sektöründe ise aşamalı olarak yüzde 10-30 arasında bir ucuzluk yaşanması bekleniyor.