"Petrol 60 dolara inse de Rusya'da kriz olmaz"

27

Rusya Maliye bakanı vekili Anton Siluanov açıklamada bulunarak,bir varil  petrol  fiyatı 60 dolara düşerse bile Rusya’nın bütçe açığı olmayacağını belirtti. Sözlerine göre, Rusya’nın  son 3  yıl içinde elde ettiği ekonomik kaynaklar sayesinde küresel  ekonomik krizden etkilenme tehlikesi yok.

Rusya’nın 3 yıllık bütçesi, petrol fiyatının 93 ile l00 dolar olması dikkate alınarak tasarlandı. Petrol fiyatı böyle düzeyde olursa Rezerv Fonu tamamlanmaya devam  ederek ekonomik büyümeyi sağlayacak. Petrol fiyatlarının  düşmesi halinde  kaynakların yenibaştan dağıtılmasını öngören plan da yapıldı. Şimdi Rezerv Fonunun tutarı 55 mllyar, Ulusal Refah Fonunun  tutarı da 84 milyar dolardır. İşletmelere ve savunmasız insan gruplarına yardım gösterilmesine ilave olarak 6 milyar dolar ayırmak imkanları da var. Eksperler krize karşı koymayı amaçlayan planın perspektifli olduğu ve Rusya’nın  bir yıl içinde yeni programları kabul etmeden ve yeni ekonomi araçları kullanmadan  yalnızca kendi  kaynaklarınaa dayanarak işlerini idare  edebileceği  kanısındadır.”Grandis Kapital”  yatırım şirketi Finansal piyasalar Dairesi müdürü Mihail Kozakov, ileride  hammaddelerin  fiyatları  düşerse  güçlükler çekilebilecek,dedi ve şöyle konuştu:  

Dünya ekonomisinin  büyüme temposunun yavaşlaması  endişe  uyandırıyor. Çünkü  bu süreç  devam ederse  petrol ve metal tüketimi azalacak.  Oysa  petrol ve metal ihracatı Rus işletmeleri ve Rusya federal bütçesi için başlıca gelir kaynağıdır. Ppetrol ve metal tüketiminin azalacağı tahmnlerinin doğru çıkması ve  Çin ile Birleşik Amerika’nın  ithalatını azaltmaya başlaması halinde Rusya ekonomisi olumsuz yönde etkilenecek.

Ama Rus  ekonomisi petrol fiyatına olduğu gibi yabancı yatırımlara bağlı. Hammaddelerin fiyatları düşmeye devam ederse ekonomideki istikrar yabancı sermaye yatırımları çekme yoluyla sağlanabilecek. “ Nord-Kapital” yatırım grubu Analiz  bölümü başkanı Vladimir Rojankovskiy bu konuyu  dile getirerek şunları söyledi:

Petrol fiyatları artı yabancı sermaye  yatırımları Rus ekonomisinin formülünü oluşturuyor.  Son verilere göre, yabancı  sermayenin Rusya’dan kaçışı durduruldu. Dünyada  Rus şirketlerine olan ilgi korundu.  “Unuver” şirketinin Rus “Kalina” şirketini satın alması, bunu doğruluyan bir örnektir. Pepsi şirketi  ile Vim –Bil-Dan şirketi arasında kontrat imzalandı.  Demek ki,Rusya  ekonomisinin  yabancı  yatırımcılar için çekici olmadığı  iddiaları doğru değil. Kaldı ki, büyük ekonomilerden farklı olarak Rusya’nın  dış borçları  yok.  Yabancı yatırımcılar bunun bilincindedir.

Böyle olsa da Rusya’nın  dünya ekonomisindeki duruma  bağımlılığı oldukça büyük.  Avro bölgesinde krizin yaşanması halinde Rusya’ya senmaye  akışı azalacak. Avrupa’daki ekonomik zorluklar Birleşik Amerika ve Çin’de  istikrarın bozulmasına ve bunun bir sonucu olarak petrol üzerine talebin azalmasına  yolaçacak.  O halde Rusya’nın ekonomisi  kaçınılmaz olarak olumsuz yönde etkilenecek.

Böyle duruma tek bir çare, hammaddeler ithacatına bağımlı bir duruma son vererek,diğer ekonomi sektörlerinin gelişmesine dinamizm  kazandırmaktır.  Rusya  devletbaşkanının danışmanı Arkadiy Dvorkoviç ,bu ekonomi sektörlerindeki büyüme  oranının yüksek,en önemlisi de  dinamizmin  kalıcı olduğunu söyliyor.