Resmi Gazete'de yayınlandı; Samsun-Ceyhan için Çalışma Grubu oluşturuluyor

19

Türkiye ile Rusya arasında petrol işbirliği protokolünün onaylanması hakkında bakanlar kurulunca alınan karar, resmi gazetenin bugünkü sayısında yer aldı.

Kararda Türkiye ve Rusya’nın anlaştığı konular şöyle sıralandı:

-Taraflar, Türkiye, Rusya Federasyonu ve üçüncü ülkelerde hidrokarbon arama ve çıkarma konusunda Türk ve Rus petrol şirketleri arasında ortak girişimler kurulmasını teşvik edecekler.

-Taraflar, Rus petrol şirketleri ile ticari anlaşmalarda yer alan miktarlar için Rusya Federasyonu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne petrol ve petrol ürünleri sevkiyatını destekleyecekler.

-Taraflar, Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesinin gerçekleşmesinde yer almaya hazır olduklarını ifade etmişlerdir. Bu amaçla, Taraflar, ilgili şirket ve kurumlardan oluşan bir İkili Çalışma Grubu kuracaklar ve ekonomik olarak uygun olması şartıyla, Rus tarafı ve sözkonusu projenin diğer tarafları projenin gerçekleşmesini garantileyecek önemli ve yeterli petrol taahhüdünün ve taşıma kapasitesinin tahsisi için, bu şirket ve kurumlara gerekli desteği sağlayacaklardır. Bu Çalışma Grubu’nun faaliyeti, bir petrol rafinerisi kurulması ve üçüncü ülkeleri de kapsayacak şekilde petrol ürünlerinin ortak pazarlanması imkanlarının analiz edilmesini de amaçlamaktadır.

-Taraflar, petrol ve petrol ürünlerini pazarlamada kullanılmak üzere ortak ödeme sistemleri ve menkul kıymetler borsası teknolojileri oluşturmak için işbirliğini geliştireceklerdir.

-Bu protokol sözkonusu taraf devletlerin taraf oldukları diğer uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerini etkilemeyecektir.

-Taraflar arasında sözkonusu protokolün hükümlerini yorumlama ve/veya yerine getirme hususundaki anlaşmazlıklar ve farklılıklar taraflar arasında müzakere edilerek çözülecektir.

-Protokol, tarafların protokolün yürürlüğe girmesi için gerekli iç usullerini tamamladıklarını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.