Türkiye'nin en fazla dış ticaret açığı Rusya'ya

72

Türkiye'nin 2012 yılının ilk çeyreğinde 20 milyar 324 milyon dolara ulaşan dış ticaret açığının, yüzde 45'i Rusya'ya ve Çin'e verilen açıktan kaynaklandı.İlk çeyrekte 4 milyar 570 milyon dolarla dış ticaret açığında Rusya birinci sırada yer aldı.

ANKA'nın Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinden yaptığı belirlemeye göre, Türkiye 2012 yılının ilk 3 ayında toplam 35 milyar 367 milyon dolarlık ihracata karşılık, 55 milyar 691 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirerek 20 milyar 324 milyon dolarlık dış ticaret açığı verdi. Bu açığın 11 milyar 589 milyon dolarlık bölümünü Rusya, Çin ve İran'a verilen dış ticaret açığı oluşturdu. Buna en çok açığın verildiği ABD ve Almanya'nın da eklenmesiyle dış ticaret açığı 15 milyar 127 milyon dolara, 5 ülkenin toplam dış ticaret açığı içindeki payı ise yüzde 74.4'üne ulaştı.

-RUSYA'YA VERİLEN AÇIK 4.6 MİLYAR DOLAR-

2012 yılının Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin 20 milyar 324 milyon Dolar düzeyinde gerçekleşen dış ticaret açığının yüzde 22.5'ini Rusya'ya verilen açık oluşturdu. Bu dönemde Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı ithalat, 2011 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 5.6 oranında artarak 6 milyar 94.6 milyon dolara yükseldi. Rusya'ya yapılan ihracat ise bu dönemde yüzde 8 artışla 1 milyar 524 milyon Dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece yılın ilk çeyreğinde Rusya'ya verilen açık yüzde 4.8 artışla 4 milyar 571 milyon Dolar düzeyinde gerçekleşti.

-ÇİN'E VERİLEN AÇIK 4.5 MİLYAR DOLAR-

Yılın ilk çeyreğinde Çin'e verilen dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1 oranında azaldı. Çin, 4 milyar 491 milyon Dolar dış ticaret açığı ve yüzde 22.1 payla Rusya'dan sonra Türkiye'nin en çok dış ticaret açığı verdiği ikinci ülke oldu. Türkiye'nin Çin'e ihracatı yüzde 20.3 artarak 562 milyon Dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde Çin'e yapılan ithalat yüzde 0.9 artışla 5 milyar 53 milyon dolara yükseldi.

-İRAN'A VERİLEN AÇIK YÜZDE 64.9 ARTTI-

Enerji ithalatının ağırlıkta olduğu İran, Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok dış ticaret açığı verdiği 3. ülke oldu. İran'a yapılan ihracat yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 1 milyar 164.5 milyon Dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu ülkeye yapılan ithalat yüzde 52.4 artışla 3 milyar 691.5 milyon dolara yükseldi. Türkiye'nin İran'a verdiği dış ticaret açığı ise yüzde 64.9 artışla 2 milyar 527 milyon Dolar oldu.

-ABD'YE VERİLEN DIŞ TİCARET AÇIĞI 3 AYDA 2.1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI-

ABD, dış ticaret açığı verilen ülkeler arasında Rusya, Çin ve İran'dan sonra dördüncü sırada yer aldı. Yılın ilk çeyreğinde ABD'ye yapılan ihracat yüzde 31.6 artışla 1 milyar 462 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 14.6 azalışla 3 milyar 556 milyon Dolar oldu. Türkiye'nin ABD'ye verdiği dış ticaret açığı 2011 yılının aynı dönemine göre yüzde 31.4 azalarak 2 milyar 94.4 milyon Dolar düzeyinde gerçekleşti.

-EN ÇOK AÇIĞIN VERİLDİĞİ ÜLKELERDEN BİR DİĞERİ İSE ALMANYA-

Türkiye'nin en çok dış ticaret açığı verdiği ülkeler sıralamasında Almanya 5. oldu. Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracat bu dönemde yüzde 1.6 artışla 3 milyar 378 milyon Dolar düzeyinde gerçekleşirken, ithalat yüzde 5.5 azalışla 4 milyar 822 milyon Dolar oldu. Türkiye'nin Almanya'ya verdiği dış ticaret açığı yüzde 18.8 azalarak 1 milyar 444 milyon Dolar düzeyinde gerçekleşti.

-TÜRKİYE'NİN IRAK'A DIŞ TİCARETİ 2.5 MİLYAR Dolar FAZLA VERDİ-

Irak, 2012 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke unvanını kaptırmadı. Türkiye'nin Irak'a verdiği dış ticaret fazlası geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40.9 artışla 2 milyar 453 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret fazlası verilen ülkeler arasında 771.4 milyon dolarla İngiltere ikinci, 707.6 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri üçüncü sırada yer aldı.

-TÜRKİYE'NİN SURİYE'YE İHRACATI YÜZDE 57 GERİLEDİ-

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 2011 yılının aynı dönemine göre yüzde 57 oranında gerilemeyle 172.7 milyon Dolar, ithalatı yüzde 82.8 gerilemeyle 21.7 milyon Dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye'nin, Suriye'ye verdiği fazla yüzde 45.1 azalışla 151.1 milyon Dolar oldu. Arap Baharı'nın yaşandığı diğer ülkelerde "normalleşme" süreci dış ticarette hissedilmeye başladı. Yılın ilk çeyreğinde, Türkiye'nin Libya'ya yaptığı ihracat yüzde 99.1 artışla 526 milyon dolara yükselirken, ithalatı yüzde 58.2 azalışla 32 milyon Dolar oldu. Bu dönemde Libya'ya verilen dış ticaret fazlası ise yüzde 217.6 artışla 478.9 milyon Dolar düzeyinde gerçekleşti. Türkiye'nin Mısır'a ihracatı yüzde 84.9 artışla 917.9 milyon Dolar, ithalatı yüzde 22.2 artışla 345.4 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret fazlası yüzde 167.8 artışla 572.5 milyon Dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye'nin Tunus'a verdiği dış ticaret fazlası yüzde 73.8 artışla 173.6 milyon Dolar oldu.

-TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİĞİ DİĞER ÜLKELER-

Türkiye'nin dış ticaret dengesinin fazla verdiği diğer ülkeler şöyle oldu:

"Azerbaycan, Cezayir, Danimarka, Fas, Gürcistan, Hırvatistan, İsrail, İsviçre, Kanada, Kuveyt, KKTC, Liberya, Lübnan, Marshall Adaları, Sırbistan, Slovenya, Suudi Arabistan ve Türkmenistan."


250 milyon doların üzerinde dış ticaret açığı verilen ülkeler (bin Dolar)

Dış Ticaret Dengesi

2011 2012

Ocak- Mart Ocak-Mart Değ.(%)

Rusya -4.360.011 -4.570.794 4,8

Çin -4.540.830 -4.490.793 -1,1

İran -1.532.582 -2.526.982 64,9

A.B.D. -3.053.057 -2.094.306 -31,4

Almanya -1.779.262 -1.444.030 -18,8

İtalya -974.746 -1.427.521 46,5

Güney Kore -1.284.155 -1.154.234 -10,1

Hindistan -1.194.668 -1.125.779 -5,8

Japonya -812.155 -777.872 -4,2

Ukrayna -1.027.237 -696.616 -32,2

Fransa -627.967 -656.286 4,5

Tayvan -421.157 -485.456 15,3

İspanya -486.483 -431.529 -11,3

Endonezya -361.074 -419.257 16,1

Yunanistan -11.360 -361.128 3078,8

Malezya -350.459 -309.952 -11,6

Polonya -440.500 -292.390 -33,6

İsveç -281.001 -290.706 3,5

Tayland -367.842 -266.822 -27,5

Kazakistan -343.572 -265.650 -22,7

Dış Ticaret Fazlası Verilen Ülkeler (bin Dolar)

Dış Ticaret Dengesi

2011 2012

Ülkeler Ocak-Mart Ocak-Mart Değ.(%)

Irak 1.740.761 2.453.360 40,9

İngiltere 473.888 771.406 62,8

B.A.E. 756.144 707.641 -6,4

Mısır 213.792 572.474 167,8

Libya 150.789 478.852 217,6

Azerbeycan 333.773 475.046 42,3

Suudi Arabistan 48.738 317.659 551,8

Türkmenistan 197.691 249.365 26,1

Cezayir 139.867 218.282 56,1

Fas 102.836 214.695 108,8

K.K.Türk Cumh. 217.192 207.683 -4,4

Gürcistan 107.014 206.472 92,9

Tunus 99.887 173.633 73,8

Suriye 275.277 151.098 -45,1

Lübnan 73.250 126.745 73,0

İsrail 180.753 107.708 -40,4

Danimarka 86.610 88.982 2,7

Slovenya 52.234 65.930 26,2

Marshall Adaları 60.323 58.741 -2,6

Sırbistan 29.595 46.956 58,7

İsviçre -727.179 69.759 -109,6

Liberya 13.219 28.164 113,1

Kanada -43.427 24.979 -157,5

Hırvatistan -15.896 15.899 -200,0

Kuveyt 5.105 10.871 112,9