Rusya'nın DTÖ üyeliği masaya yatırılıyor, iş adamları davetli

30

Türkiye Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü üyeliğini masaya yatırıyor. 14 Eylül 2012 Cuma günü saat 14:00'de Büyükelçiliğimiz 2. Kat Resepsiyon Salonu'nda gerçekleşen toplantıya tüm iş adamlarımız davetli. Müşavirliğin konu ile ilgili duyurusu şu şekilde:

Saygıdeğer işadamları;

Değerli Üyeler;

Malumları olduğu üzere, Rusya Federasyonu’nun (RF) 1993 yılı Haziran ayında DTÖ üyeliği başvurusu ile birlikte başlayan, 1995 yılında katılıma ilişkin kurulan Çalışma Grubunun bugüne kadar yaptığı 31 resmi toplantının ve birçok gayrı-resmi görüşmenin ardından, 15-17 Aralık 2011 tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirilen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) VIII. Bakanlar Konferansı sırasında Rusya Federasyonu’nun (RF) DTÖ’ye katılımı onaylanmış ve RF ile DTÖ arasında katılım protokolü imzalanmıştır.

RF, DTÖ’ye katılımının onaylanması sürecinin tamamlandığını 23 Temmuz 2012 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sekretaryası’na resmi olarak bildirmiştir. İç onay sürecini tamamlayan RF, 22 Ağustos 2012 tarihinden itibaren DTÖ’nün 156’ncı üyesi olacaktır. RF’nin DTÖ üyeliği ile örgüt, dünya ticaretinin %97’sini kapsar hale gelmiştir.

Bu kapsamda, Müşavirliğimizce, sözkonusu üyeliğin RF ekonomisine ve dünya ekonomisine etkilerinin yanısıra, esasen Türk-Rus ikili ilişkilerine yansımalarının irdeleneceği bir seminer düzenlenecektir.

Sözkonusu seminer, 14 Eylül 2012 Cuma günü saat 14:00'de Büyükelçiliğimiz 2. Kat Resepsiyon Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

Seminer için, Ankara'dan T.C. Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Çok Taraflı İlişkiler Dairesi Başkanı Elçin Edis gelecek olup, ana konuşmacı kendisi olacaktır.

Seminere ayrıca, RF Ekonomik Kalkınma Bakanlığı DTÖ Yetkilileri de davet edilmiştir.

Sözkonusu seminerin en büyük amacı, siz işadamlarımıza konu ile ilgili bilgiler vermek ve bu yeni sistematik kapsamında sizlerin görüşlerini, pozisyonlarını ve sorularını dinleyerek cevaplar vermektir.

Buradaki en önemli husus, bundan önce yapılan bu tarz organizasyonlara ve/veya Müşavirliğimizce duyurulan ancak yeterli katılımın bir türlü gerçekleşmediği çeşitli organizasyonlar örneğinin aksine, daha yüksek bir katılımın olması gerektiği hususu ve ayrıca, özellikle kurumsal büyük firmalarımızın bu önemli seminere katılım sağlayarak hem katkı vermeleri hem de RF'nin DTÖ üyeliğine ilişkin pozisyonları hakkında bilgi vermeleri ve soruları varsa sormalarıdır.

Bahsekonu seminer, uzun zamandır Müşavirliğimizce gerçekleştirilmek istenen bir seminer olup, özellikle sadece bizlerin Müşavirlik olarak değil, aynı zamanda Merkez Teşkilatımız olan Ekonomi Bakanlığının da en yetkili uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilmek istendiği için RF'nin üyeliğinin hemen sonrasında yapılmaktadır.

Tüm işadamlarımızın sözkonusu seminere katılımlarını bekliyoruz.

Saygılar

Attila G. Kızılarslan

Hakkı Karaborklu

H. Murat Nesimoglu

Ticaret Musavirliği

119121, 7. Rostovskiy Pereulok

Dom 12 Moskova / RF

Tel: +7 499 246 14 89

Fax: +7 499 246 49 89

Cep: +7 926 343 41 18

www.musavirlikler.gov.tr (ozellikle yillik raporumuzu ve aylik raporlarimizi okuyunuz)

murat@dtmos.ru; moskova@ekonomi.gov.tr; dtmos@dtmos.ru