Rus halkı devlette çalışmayı seviyor; memurluk yüzde 27 ile ilk tercih

44

Rusya kamuoyu araştırma şirketi Levada’nın yaptığı çalışmaya göre Rusya halkının yüzde 27’si devlette çalışmak istediklerini söyledi.

Rusya halkının yüzde 65’ine göre devlette bir görevde bulunmak güvence açısından öncelik oluşturuyor. Yüzde 14 ise devlette iş bulmanın güvence sağladığı fikrine katılmıyor.

Ankete katılanların yüzde 18’i güvenlik görevlerinde yer almayı tercih ederken, vatandaşların yüzde 14’ü de yabancı şirketleri istihdam için birinci alternatif olarak görüyor.

Rus halkının sadece yüzde 10’u kendi işini kurarak geleceğini inşa etmeyi planlıyor.

Sağlık ve eğitim sektörü yüzde 5’le son sıralarda yer alırken, vatandaşların yüzde 5’i özel sektörde çalışmaya sıcak bakıyor.

Devlette çalışanların eğitimli ve sorumluluklarını yerine getirebildiğini düşünenler ise sadece yüzde 25. Yüzde 14 devlette çalışan yöneticileri “ne yapacağını bilen insanlar” olarak tanımlarken, yüzde 7’ye göre “kararlı ve azimliler”.