AB, Rusya'yı imtiyazlı ortak listesinden çıkardı

22

Aralarında Brezilya, Rusya ve Körfez ülkelerinin de bulunduğu bazı yüksek gelirli ülkeler, AB'nin 500 milyon nüfuslu pazarına imtiyazlı erişim hakkını kaybetti. AB, imtiyazları daha yoksul ülkelere tanıdı.

Azaltılmış ya da sıfırlanmış ithalat vergisi hakkı tanınan ülkelerin listesini güncelleyen Avrupa Komisyonu, 'Yeni sistem, en çok ihtiyaç duyan ülkelerin daha fazla faydalanabilmesi için daha az ülkeye odaklanacak' dedi.

Avrupa Komisyonu aynı zamanda demokratik değerlere saygı duyulmayan ülkelere desteklerin kesilerek, insan ve çalışan haklarına ve çevreye değer veren ülkelere desteğin artırılacağını açıkladı.

Yeni sistem, 49'u en az gelişmiş ülkeler olmak üzere 89 ülke için 1 Ocak 2014'ten itibaren yürürlüğe girecek. Bu ülkelerin 33'ü Afrika, 10'u Asya, beşi Pasifik ve biri de Karayip ülkesi.

Çin, Hindistan, İran, Irak ve Suriye'nin de aralarında bulunduğu 40 'alt ve alt-orta gelirli' ülke de sistemden faydalanabilecek.

Dünya Bankası'nın üst üste üç yıl 'üst ya da üst-orta' gelirli olarak sıraladığı 20 ülke ise listeden çıkarıldı. Bu ülkeler Suudi Arabistan, Burnei, Makao, beş Körfez ülkesi, Arjantin, Brezilya, Küba, Uruguay, Venezuela, Belarus, Rusya, Kazakistan, Gabon, Libya, Malezya ve Palau.