Rusya'da çalışanların yarısı işini değiştirmek istiyor

68

Rusya'da çalışanların yarısı (yüzde 49), hemen iş yerini değiştirmek istediğini belirtti. Başlıca nedeni ise düşük ücret olarak gösterildi.

Rusya ulusal kamuoyu araştırmaları merkezi VTsIOM, yayınladığı araştırma raporunda, bu yıl iş yeri değişimini düşünen kişi sayısının bir önceki döneme göre azaldığını belirtti. Geçtiğimiz sene ankete katılanların yüzde 55’i işini değiştirmek niyetindeydi. Bu alanda en düşük gösterge ise 2009 yılında, kriz döneminde, kaydedilmişti.

İş yeri değişikliği için gösterilen nedenlerin başında düşük ücretler bulunuyor. İkinci sırada “iş yoğunluğu”, “sıkıcı iş” ve “uzmanlık alanı dışında bir iş” nedenleri yer alıyor. Çok az kişi “iş yerindeki kötü ilişkiler”, “aile durumu” veya “kendine ait bir iş açmak isteği” yüzünden işini bırakmak istediğini belirtti.

Yeni bir iş yeri seçiminde yüksek maaşın rolü yıldan yıla artmakta: geçtiğimiz sene bu koşul ankete katılanların yüzde 67’si için önemliyken, günümüzde bu oran yüzde 71’e çıktı.

İş yerini değiştirmek isteyenlerin sayısında yüksek orana rağmen Rusyalıların yüzde 74’ü işinden memnun olduğunu belirtti. İki yıl önce bu oran yüzde 68’di. Anket çalışması, 20-21 Nisan tarihlerinde ülkenin 42 bölgesindeki 130 yaşayış biriminde 1600 kişi arasında yapıldı.