Rusya'da yatırım imkanları bu portalda

329

Geçen hafta Moskova’da hizmete giren yeni enformasyon portalı İnvest in Russia vasıtası ile yabancı yatırımcılar Rusya’daki yatırım faaliyetleri hakkında tüm gerekli bilgileri alabilecekler.

Portalın İnternet adresi:investinrussia.ru. Yeni İnternet portalının oluşturulmasına önayak olup bunu organize eden, Rusya doğrudan yatırım fonu RDYF oldu.

İnvest in Russia portalı, RDYF’de ekspertizden geçirilen ve yabancı partnörlerin dikkatine sunulan yatırım projeleri ile ilgili inteaktif veriler bankasıdır. İlk kez yüzlerce bölgesel proje tek standarda uydurularak bir yerde toplandı. Rusya Federasyonunun bölgelerine yatırımlar celbetmekle uğraşan kuruluşun müdürü Nataliya Borisova şunları anlattı:

"Amacımız,bu portalda yatırım konusunda kararların alınması için gerekli olan ve anlaşılır dille anlatılan enformasyonu toplamaktır. Yeni portalda Rusya’da büyük faaliyet yürüten ve ülkemizde iyi bir gelir elde edilebildiğine kendi tecrübesi ile kanaat getiren yabancı yatırımcıların başarılı çalışmalarının tarihi hususundaki enformasyon yer aldı. Kapsamlı analiz bölümü, yatırımcılar için elverişli göstergiler açısından Rusya’nın bölgeleri ile dünyanın diğer bölgeleri arasında kıyaslandırma yapmak olanağını veriyor. Haberler bölümünde bölgelerin ve ayrı ayrı ekonomi branşlarının yatırım potansyeli hususunda geniş analitik bilgiler almak mümkündür. 500-ü aşkın proje analıze edilerek yayınlandı. Projelerin bir kısmı uluslararası uzmanlar tarafından incelendi."

Bilindiği gibi partnörlere doğru bilgilerin verilmesi ve enformasyon desteği merkezinin bulunması, sözleşmelerin çoğunun başarı ile uygulanmasında belirleyici rol oynıyor.. İnvest in Russia portalıbu amaca ulaşıymasına yardım ediyor. Yeni partalda Rusya ekonomisine ilişkin ilginç ve önemli veriler bulmak mümkündür. Rusya ekonomisi bugün gayri safi iç hasılasının hacmi bakımından dünyada 6. yeri tutuyor. Rusya’da ortak direk son 5 yılda üç kat daha büyük boyut aldı. Ülkemizde BRİKS grubu üyesi diğer ülkelere kıyasla en liberal vergi sistemi uygulanıyor. Bu göstergeler sayesinde Rusya, geçen yıl celbettiği yatırım bakımından dünyada 8. sıradan 3. sıraya çıktı.

Rusya Doğrudan yatırım Fonu Genel müdürü Kirill Dmitriyev Rusya’nın Sesi radyosuna verdiği demeçte böyle başarının RDYF tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin böyle başarının kazanılmasında önemli rol oynadığını belirterek şunu söyledi:

"Rusya ekonomisine 5 milyar dolar yatırım celbedildi. Bir milyar dolar RDYF tarafından sağlandı. Yabancılar tarafından da 4 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Bundan başka dünyada ileri gelen yatırımcılarla birlikte ortak projelere 12 milyar dolar yatırım gerçekleştirildi."

Bugün Rusya’nın tüm bölgelerinin kapıları yabancı yatırımcılara açıktır.