Ruslar 2015’de ekonomik zorluklar bekliyor

401

Rusya Kamuoyu Araştırma Şirketi’nin yaptığı çalışmaya göre halkın yüzde 28’i 2015’in bir önceki yıla göre daha zor olacağını düşünüyor. Halkın yüzde 23’ü ise geçen yıldan daha iyi bir yıl ümit ediyor.

Vatandaşların yüzde 39’una göre, 2014 bir önceki yıla göre daha kötü geçti. Yüzde 36’ya göre 2013’den çok farkı olmadı. Yüzde 18’e göre ise 2014 bir önceki yıldan daha iyi geçti.

2015’de ekonomik durumla ilgili halk ikiye bölünmüş durumda. Vatandaşların yüzde 32’si ekonomik açıdan daha zor bir yıl yaşanacağını düşünürken, yüzde 32’ye göre değişiklik olmayacak, yüzde 20’ye göre ise 2015 daha başarılı bir yıl olacak.

Vatandaşların yüzde 38’i işsizliğin artmasını bekliyor. Yüzde 32 işsiz sayısında değişiklik olmayacağını düşünürken, yüzde 14’e göre işsizlik oranlarında iyileşme olacak.

Halkın yüzde 44’üne göre fakir ve zengin arasında uçurum artacak. Yüzde 5 ise makasın daralmasını bekliyor.

Vatandaşların yüzde 39’una göre 2015’de suç oranlarında değişiklik olmayacak. Yüzde 29 artacağını düşünürken, yüzde 11’e göre suç oranları azalacak.

Yolsuzlukla ilgili vatandaşlar 2015’den ümitsiz. Halkın yüzde 30’una göre yolsuzluk ve rüşvet artacak. Yüzde 9 azalacağını düşünürken, yüzde 47’ye göre herhangi bir değişiklik olmayacak.

Yaşam kalitesinde yüzde 35 değişiklik beklemezken, yüzde 33’e göre artacak, yüzde 14’e göre azalacak.

Çalışma Rusya’nın 43 ayrı yerleşim biriminde 1500 kişi ile yüz yüze görüşerek gerçekleştirildi.