RUTİD'in vergi toplantısından önemli notlar

2

Rusya Federasyonu ile Türkiye İş ve Dostluk Derneği (RUTİD) Rusya'da faaliyette bulunan üyelerini bilgilendirme seminerlerine devam ediyor. Rusya parlamentosu alt kanadı Duma Bütçe ve Vergi Komitesi Uzmanlar Kurulu Başkanı Mihail Orlov iş adamlarının sorularını cevapladı. İşte Orlov'un geçen hafta gerçekleşen toplantıda iş adamlarının sorduğu sorulara verdiği önemli cevaplar:

1. Yabancı yatırımcılara devlet desteği.

-24.07.07 tarihli ‘Rusya Federasyonu’nda küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi’ Federal kanununun 4. maddesi uyarınca %25' ten fazla yabancı ortağı olan şirketler, tüzel kişilikler küçük ölçekli işletme sayılmamaktadır.

- 2002 yılına kadar 27.12.91 tarihli 2116-1 No.lu Federal kanun gereği küçük işletmeler için gelir vergisinde indirimler öngörülmüştür. Mesela ilk 2 yıl için vergiden muaf olma hakkı vardır. Şu anda vergi kanunlarınca bu tür vergi muafiyetleri öngörülmemektedir.

2. Tüzük sermayesinin arttırılması hakkında

- Rusya Parlamentosunda yeni mevzuat değişiklikleri açıklandı. Tüzük sermayesinin arttırılması konusu da görüşüldü. 1-2 yıl içerisinde Limited şirketler için sermayenin 1 milyon rubleye (25000-30000 Avro) Anonim şirketleri için 2 milyon rubleye (50000 Avro) arttırılması teklif edildi. Bugünlerde ise tüzük sermayesinin minimal tutarı Limited şirketler için 10000 ruble, Anonim şirketler için 100000 rubledir. Bu tür tedbirlerin alınması bir günlük firmalarla mücadele etme yolu olarak değerlendirilmektedir ve ‘Avrupa gelenekleri’ denilen yöntemleri uygulayabilmeyi sağlayacaktır.

- Bürokratların planlarına göre defalarca arttırılmış tüzük sermayesinin miktarını, yeni açılan firmalarla birlikte bu kanunun kabul edilmesinden önce açılmış ve faaliyette bulunan Limited ve Anonim şirketlere de zorunlu olarak uygulanması beklenmektedir.

3. Vergi kanununun 211. maddesinin 1. ve 2. bentleri uyarınca vergi makamları, personellere ev verilmesini, (iş gezileri hariç) ulaşım masraflarının karşılanmasını, öğle yemeği verilmesini Ndfl’ye (özel kişilerin gelir vergisine) tabi olmasını talep etmektedirler. Yabancı işçiler işe alındığı zaman bu tür ödemeler çok yaygındır ve Ndfl oranı %30dur. Özellikle bu durum inşaat şirketleri için geçerlidir. Böyle bir durum vergilerin arttırılmasına büyük bir katkıda bulunmaktadır ki sonuç itibariyle vergiler işveren tarafınca ödenmektedir ve personeli ilgilendiren kendine ödenmekte olan miktardır.

- Vergi kanunlarına göre gelir vergisinin alınması için firma masrafları resmi olarak gösterilmelidir. Yakıt masraflarını göstermek için şirketler ‘yol listelerini’ göstermektedirler. Ayrıca her gün için ayrı bir yol listesi düzenlenmektedir. Pratikte vergi denetiminin yapılmasında vergi mükellefinin yol listelerinin olmaması, yakıt giderlerinin vergiye tabi olan temelden çıkartılma nedeni olmaktadır ve cezaya tabi tutulmaktadır.

4. Vergi makamlarınca alınan güvence tedbirleri

- Vergi kanunlarınca VUK 3. madde 76 b. göre, vergi müfettişliği, beyanname verilmediğini tespit ettiğinde, banka hesapları ile alakalı tüm işlemlerin bloke ettirilmesi haklarına sahiptir. Genelde postada veya vergi makamlarında bile beyannameler çok sık kaybolmaktadır, hesap işlemlerinin yeniden başlaması için en az 2 hafta gerekmektedir.

-Vergi kanununun 77. maddesi güvence tedbiri olarak mal haczedilmesini öngörmektedir. Vergi mükellefinin malının haczedilmesi kararı vergi ya da gümrük makamlarıyla alınmaktadır. Vergi kanununun 77. maddesinde haczetme nedeni net olarak belirtilmemiş ve ‘vergi ve gümrük makamlarının, vergi mükellefinin kaçması veya malını gizlemesi ile ilgili yeterli delillerin var olması’ olarak ifade edilmiştir. Pratikte bu durum vergi ve gümrük makamları tarafından kötüye kullanılabilmektedir.

5. Vergi iadesi

- Var olan vergi iade sistemi ile iade işlemi 4-5 ay sürmektedir. Rusya Federasyonu Vergi kanununun 88. maddesinde yapılan değişikliklere rağmen vergi dairesi, mükelleften, kuruluş evraklarının fotokopileri, şirketin bulunduğu yeri belirleyen belgeler, muhasebecilik belgelerine kadar birçok evrakın verilmesi istenmektedir. Bütçeden vergi iadesi sistemi öncelikle büyük işletmelere yönelmektedir.

6. Firmaların hukuki ve gerçek adresleri

- Vergi organları, gerçek ve hukuki adresleri farklı olan firmalara karşı mücadele etmeye karar vermişlerdir. ‘Yığınsal adreslerde’ kayıtlı olan firma listeleri vergi müfettişliklerinde düzenlenip asılmaktadır. Ve bu firmalara daha titiz bir denetleme uygulanmaktadır. Şu anda yeni bir firmayı kurmak için gösterilecek adres, evrakla beyan edilmelidir, yani vergi dairesine garanti mektubu verilmelidir. Bu işlem yapılmadan bankada hesap açtırılamamaktadır. Böyle bir politika küçük ölçekli işletmeleri olumsuz etkilemektedir.

7. Firmanın kaydedilmesi

- Tüzel kişilerin ve özel girişimcilerin kayıt yaptırma işlemleri, değişiklerini kaydetme işlemleri ve tasfiye işlemleri Vergi dairelerince gerçekleştirilmektedir. Vergi dairelerinin yoğunluklarından ve yetkili uzmanların yetersizliğinden dolayı profesyonel bir yardım almak çok zordur. Firma kaydı ve değişikliklerin kaydının reddi genelde formalite nedenlerden dolayı yapılmaktadır. Bu tür kayıt yetkileri Avrupa’nın birçok ülkelerinde olduğu gibi, Ticaret ve sanayi odalarına devredilemez mi?

8. ‘Zarar komisyonları’

Vergi mükellefi olan firmalar zarar ediyor durumda gözükmekte iseler, yöneticileri zarar komisyonu adı verilen görüşmelere çağrılıp tehdit yolu ile zararlarını göstermemeye ikna edilebilmektedirler. Yöneticilerin böyle görüşmelere katılmadığı durumlarda firmalarına titiz denetimler uygulanabilmektedirler. Vergi makamlarının, zarar ettiğini beyan eden firmalara karşı tasfiye talebi ile mahkemede dava açmaları çok yaygın görülmektedir.

Aynı zamanda vergi dairesinin iç dokümantasyonuna uygun olarak zarar komisyonuna önceki yılda ve sonrasındaki 3 aylık dönemlerde zarar beyan etmiş mükellef, vergi dairesince çağrılabilmektedir. Kanaatimizce bu tür radikal tedbirler içinde bulunduğumuz kriz dönemi için aşırıdır.

Kaynak: Cihan Haber Ajansı