Rus halkı: Medvedev değişti; kararlı ve kendinden emin

1

Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev son dönemde ortaya koyduğu değişim ve modernizasyon çalışmaları  halktan destek buluyor. Rus halkının büyük çoğunluğuna göre Rusya lideri değişti. Ülke genelinde gerçekleştirilen ankete göre, Medvedev kararlı ve kendinden emin politikaları ile halkın güvenini kazanmaya devam ediyor.

Kamoyu araştırma merkezinin (FOM) Rusya genelinde 2 bin kişi üzerinde düzenlediği “Dmitri Medvedev: Devlet Başkanlığı görevinin iki yıllık değerlendirmesi” konulu anketin sonuçlarına göre halkın çoğunluğu Medvedev’in görevini başarılı bir şekilde yerine getirdiğini düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 46’sı Medvedev'i iki yıllık görev süresinde 'başarılı' bulurken, sadece yüzde 14'lük bir kesim Rusya liderine olumsuz not verdi.

Ankete göre Medvedev'in başkanlık görevindeki çalışmaları 'mükemmel' ve 'iyi' değerlendirenlerin oranı yüzde 42. Medvedev'in çalışmaları halkın yüzde 42'si tarafından da 'normal' olarak nitelendirdi. 'Kötü' ve 'çok kötü' diyenlerin toplam oranı ise yüzde 9 olarak belirlenirken, Medvedev'in Rus halkının beklentilerini de karşıladığı tespit edildi.

Böylece “Sizce Medvedev başkanlık görevini beklentilerinizi karşıladı mı?” sorusuna ankete katılanların yüzde 51'i 'Beklentilerimi karşıladı' dedi. Yüzde 26'sı 'Beklediğim gibi değil' ve yüzde 23'ü 'Kararsızım' şeklinde yanıt verdi.

Medvedev'in Rus halkından gün geçtikçe daha fazla memnuniyet topladığını da ortaya çıkartan ankette “Bugün Medvedev'e olan bakış açınız bir yıl öncekinden daha mı olumlu yoksa daha mı olumsuz?” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 31’i bakış açılarının olumludan yana değiştiğini, yüzde 14'ü ise bakış açılarının olumsuzlaştığını belirtti.

Ankette ayrıca 'Sizce Medvedev bu zaman dilimi içinde değişti mi?' sorusuna yüzde 35'i 'değişti' cevabını verdi. Değişti diyenlerin yüzde 11'i, Medvedev'in  'Kendinden emin, ve daha kararlı' politikalar izlediğini kaydetti.

Yaşar Niyazbayev, Moskova, Cihan