"Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu" için 55 isim aranıyor

14

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Basın Müşavirliği, yeni oluşturulacak "Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu" için 55 isim arıyor. Müşavirliğin konu ile ilgili duyurusu şu şekilde:

Devlet Bakanı Faruk Çelik, Bakanlığına bağlı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak "Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Kurulu" için 55 isim aradıklarını söyledi. Faruk Çelik yaptığı açıklamada, "Yurt dışında yaşayan ve sorunlarını ve çözüm önerilerini bizimle paylaşmak isteyen 55 adet gönüllü üyeye ihtiyacımız var" dedi.

Türkiye, yurt dışında yaşayan vatandaşlarının sorunlarına yerinde çözümler üretmek amacıyla "Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Kurulu" oluşturuyor. Devlet Bakanı Faruk Çelik'e bağlı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesinde kurulacak danışma kurulu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarının tespiti ve yapılacak çalışmaların koordinasyonu ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunacak.

Kurul, Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerin sosyal ve ekonomik yaşamlarına eşit katılımlarını sağlayacak öneriler geliştirme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanması gereken ihtiyaçları ve yapılması gereken kanuni ve idari düzenlemeleri belirleme, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık gibi ayrımcı akımlara karşı duyarlılığın artırılarak uluslararası kamuoyunda yapılması gerekenleri etkinlik önerilerini görüşme, görev alanına giren her türlü etkinliğe katılmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim sağlamak gibi konularla ilgilenecek.

Kurulun kuruluşu ile ilgili açıklama yapan Devlet Bakanı Faruk Çelik, danışma kuruluna 19 farklı ülke ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızdan 55 temsilci seçileceğini belirterek, "Bu kurulda yer alan Türkiye Cumhuriyet vatandaşları ve kaybettirme halleri dışındaki vatandaşlıktan çıkmış olanlar, 18 devlet kurumunun üst düzey yetkilileri ile birlikte çalışacaklar. Problemleri tespit edip çözüm önerilerini belirleyecekler" dedi.

Çelik, üyelerin her tür masrafının Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından karşılanacağını da belirtti. 24/3/2010 tarihli ve 5978
sayılı "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" ve 24/12/2010 tarih ve 27795 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında kurulan Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Kurulu'na yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkanlardan üye seçilecek.

-BAŞVURU ŞARTLARI-

1- Başvuru yapacağı ülkede, Türk vatandaşlarının yararlanacağı sosyal sorumluluk projeleri, toplumsal uyum, eğitim ve benzeri çalışmalarda görev almış olmak.

2- Başvuru yapacağı ülkede, eğitim ve turizm amaçlı geçirilen süreler hariç, en az beş yıldır yasal olarak ikamet ediyor olmak.

3- İşsizlik sigortası veya sosyal yardımdan faydalanmıyor olmak.

4- Başvuru yapacağı ülkenin resmi dilini, birden fazla resmi dili olan ülkeler için en az birini, iyi derecede bilmek.

5- Devletin şahsiyetine karşı ve yüz kızartıcı suç işlememiş ve taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezası almamış olmak.

6- Kurul üyeliğinin gerektirdiği eğitim, temsil kabiliyeti, ilgi ve sorumluluğa sahip olmak.

7- En az lise mezunu olmak.

8- 25 yaşında veya daha büyük olmak.

9- Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak.

-BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHLERİ-

Üyelik için başvurular, 25.03.2011 tarihine kadar yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı'na şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılabilecek.

-ÜYELİK-

Üyelik alınacak ülke, bölge ve ülke sayıları ise şöyle: Almanya (10 üye), ABD (4 üye), Fransa (4 üye), İngiltere (3 üye), Avustralya (3 üye), Hollanda (3 üye), Rusya Federasyonu ve Orta Asya (3 üye), Avusturya (3 üye), Belçika (2 üye), Danimarka (2 üye), Finlandiya (2 üye), İsveç (2 üye), İsviçre (2 üye), İtalya (2 üye), Kanada (2 üye), KKTC (2 üye), Norveç (2 üye), Balkanlar (2 üye), Ortadoğu ve Afrika (2 üye).

Üyelikle ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler ve başvurular "info@ytb.gov.tr" adresinden yapılabilecek

Kaynak: www.haberrus.com