“İkinci Dünya Savaşı'nda Ankara’daki Sovyet ajanları iyi çalışmış”

60

Rusya Nazi Almanyası’nın mağlup edildiği 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına hazırlanırken, Savunma Bakanlığı’nın yayın organı Krasnaya Zvezda gazetesi Ankara’daki Sovyet istihbaratının savaş yıllarında önemli rol oynadığını belirtti.

Rus tarihçi Vladimir Lota’nın kaleme aldığı ve “İstihbaratın kesin raporları” başlıklı yazıda İkinci Dünya Savaş yıllarında Almanya, Türkiye, Japonya ve Balkanlarda bulunan Sovyet ajanlarının gizli faaliyetleri konu edildi. Savaşta zaferin kazanılmasında söz konusu ülkelerde faaliyet gösteren Sovyet ajanlarının muazzam rolu olduğuna işaret eden Rus tarihçi Lota, “Haziran 1940-Haziran 1941 yılları arasında yurtdışındaki ajanlar Moskova’ya 267 bilgi aktardı” dedi.

Eylül 1941-Nisan 1942 yılları arasında Moskova çevresinde yaşanan çatışmalar sırasında Sovyetler Birliği’nin Almanların yanısıra Türkiye ve Japonya’nın saldırması olasılığından endişe ettiğini vurgulayan Rus tarihçi, “Moskova çevresindeki çatışmalarda askeri istihbarat önemli görevler yaptı. Başlıca çaba, ...Japonya ve Türkiye’nin Almanya saflarında Sovyetler Birliği’ne saldırıp saldırmayacağıyla ilgili sağlam bilgilere ulaşmak idi. Bu görevleri Londra, Washington, Cenevre, Ankara ve Tokyo’daki gizli ajanlar ve askeri istihbarat ajanları yerine getirdi” diye belirtti.

Ankara’daki Sovyet ajanlarının Moskova’ya çok sayıda gizli bilgi aktardığını belirten Lota, “Rihard Zorge (Japonya’daki Sovyet ajanı) 14 Eylül 1941 yılında “Japon yönetimi bu yıl içinde SSCB’ye karşı saldırmamaya karar verdi” bilgisini merkeze geçti... Ankara’dan bilgiler geliyordu. Bunların çoğu, Türk yönetiminin dış politika rotasındaki gerçek amaçlarını doğru şekilde anlamak açısından önem arzediyordu” dedi.

Fuad Seferov, Moskova, Cihan