Dış temsilciliklerden başvuru sırasında adli sicil kaydı alınabilecek

12

Dışişleri ve Adalet Bakanlığı yurt dışında yaşayan vatandaşlar için adli sicil kayıtlarını kolaylaştıracak bir anlaşma sağladı. Konu ile ilgili açıklama aşağıdaki şekilde:

"Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığı arasında 19.12.2009 tarihinde imzalanan “Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol” çerçevesinde, gerekli teknik hazırlıklar tamamlanmış olup, 4 Temmuz 2011 tarihinde adli sicil kayıtlarının doğrudan dış temsilciliklerimiz tarafından verilmesine başlanacaktır.

Adli sicil kayıtları, dış temsilciliklerimiz tarafından, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ve yabancıların sadece yurtdışındaki iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere, şahsın bizzat kendisine veya vekaletnamede bu yönde açıkça yetki verilmesi şartıyla vekiline  verilebilecektir. Sözkonusu belge yurtdışında hazırlanırken, içeriğindeki bilgiler Türkçenin yanında İngilizce, Fransızca ve Almanca tercümeleriyle birlikte yeralacaktır.

Bahsekonu uygulamayla, daha önce başvuru tarihinden itibaren yaklaşık bir ay sonra teslimi mümkün olan adli sicil kayıtlarına, vatandaşlarımızın başvuru anında erişimleri sağlanmış olacaktır."

Kaynak: Haberrus