Rusya -Türkiye Medya Forumu sonuç bildirgesi kabul edildi

375

Rusya ve Türkiye arasında gelişen ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler medya alanına taşınıyor. Türkiye ve Rusya’dan onlarca basın mensubu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rusya Devlet Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde (RGGU) bir araya geldi. “Asya ile Avrupa Arasında Medya Köprüsü” başlığı ile toplanan forumda iki ülke medya ilişkilerini masaya yatırıldı.

Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü Başkanı Mihail Meyer, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil, MedyaSoyuz Başkan yardımcısı Yelena Zelinskaya, Rusya parlamentosu alt kanadı Duma milletvekili ve Rusya-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı İldar Gilmutdinov, RGGU Rektörü Efim Pivovar açılış konuşması yaptı. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Onursal Başkanı Fethullah Gülen de foruma bir mesaj gönderdi.

resim tanımı girin

RGGU, MedyaSoyuz, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ve Türk-Rus Kültür Merkezi’nin birlikte organize ettiği forumda, “Rusya Medyasında Türkiye, Türkiye Medyasında Rusya algısı”, “Okuyucu kitle araştırmaları”, “Çok kültürlülük ve birlikte yaşama pratiğinde medyanın rolü”, “Sivil toplum kuruluşları ve medya ilişkileri” başlıkları ile oturumlar yapıldı. Müzakerelerin ardından katılımcılar sonuç bildirgesini kabul etti:

6 Haziran 2014 tarihinde Türkiye ve Rusya’dan gazeteciler Moskova’da bir araya gelerek iletişim ve medyadaki gelişmeler kapsamında Türkiye ve Rusya medyasında karşılıklı algı ve sorunlarını masaya yatırdılar. Yapılan dört oturum sonrasında aşağıdaki noktalara dikkat çekmeyi uygun gördüler.

1- Rusya ve Türkiye medya dünyasının temsilcilerini buluşturan nitelikte ilk organizasyon olması hasebiyle mevcut sempozyum çok büyük bir önem arz etmektedir.

2- Forumda yazılı, görsel ve sosyal medya bütün yönleriyle ele alınmış, medyaya güvendeki aşınma ve tirajlardaki düşme vurgulanmıştır.

3- Forumun Rusya’dan katılımcıları objektif ve tarafsız gazetecilikte eğitim ve bilimsel verilerin ön planda tutulması gereğinin önemine işaret ettiler.

4- Forumda her iki ülkenin konjonktürel şartlarının medyayı da etkilediği, medyanın bağımsızlığına olan ihtiyaç ve arzusu ifade edildi.

5- Forumda küreselleşme ile birlikte medyanın yeni bir felsefeye ihtiyaç duyduğu vurgusu yapıldı. Katılımcılar küreselleşme çağında dünya medyasını evrensel etik değerler etrafında bir araya gelebileceğini dile getirdiler.

6- Forumda medyadaki nefret söylemi ve düşmanlığın zararları üzerinde durulmuş onun yerine çok kültürlülük ve birlikte yaşama değerlerine saygılı normlar çerçevesinde bir gazetecilik tavsiye edilmiştir.

7- Dijital mecranın gelişmesiyle ulusal/yerel medya ile uluslararası medya arasındaki ayrım “dil farkı dışında” ortadan kalkmıştır. Bu açıdan bir ülkedeki medya dili, yapıcı veya yıkıcı olmak açısından, başka halkları da etkileme potansiyeline ulaşmıştır. Ulusal medyanın uluslararası etkisindeki artış ulusal/yerel medyanın sorumluluklarını daha da önemli hale getirmiştir. Bu bağlamada ulusal medyalar içerik üretiminde ayrıştırıcı değil birleştirici, yıkıcı değil yapıcı, kışkırtıcı değil teskin edici, ötekileştirici değil uzlaştırıcı bir yaklaşımla nefreti değil dostluğu ve karşılıklı anlayışı tahkim edici bir üslup kullanmalıdır.

8- Medya sadece kendi ülke ve milletinin değil tüm insanlığın menfaatine uygun bir içerik üretmekle sorumludur.

9- Bu arada iki ülke arasındaki ekonomik ve toplumsal ilişkilerde yakalanan seviye medyalara yansımamaktadır. Bunda etkili olan ve tarihsel sebeplerden kaynaklanan algılar ve önyargıların aşılması için gayret gösterilmelidir.

10- Medya özgürlüğünü hedef alan her türlü sansür ve otosansür gibi baskılardan kaynaklanan problemler demokrasiye ve toplumsal barışa zarar vermektedir.

11- Ayrıca medyanın karşılaştığı iki ülke arasındaki ortak sorunların aşılmasında sivil toplumun rolü, sorumluluğu ve önemi üzerinde durulmuştur.

12- Açık toplum şatlarından uzaklaşmanın medyanın görevini yapmasını zorlaştırdığını, objektif bir gazetecilik anlayışını erozyona uğrattığını, böyle baskıların arttırıp siyasi ortamlarda sosyal medyanın öneminin arttığı vurgulandı.