Ruslar herşeye rağmen mutlu

4

Küresel ekonomik krize rağmen Ruslar mutlu olmaya devam ediyor. Rusya genelinde yapılan kamuoyu araştırmasına göre, ülkede son altı ay içinde mutlu insanların sayısı yüzde 3 arttı.

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTsIOM) tarafından Rusya'nın 42 bölgesinde gerçekeleştirdiği ankete göre ülkenin neredeyse üçte biri (yüzde 72'si) kendilerini multu hissetiğini belirtti. Böylelikle altı ay öncesine göre, kendilerini mutlu hissettiğini belirten insanların oranı yüzde üç arttığı görüldü.

Rusların mutlu olduklarını ifade ettikleri en yüksek oran 2007 yılında görülürken (yüzde 77) bu oranın en düşük olduğu an ise 1992 yılında olduğu tespit edildi (yüzde 42). Ankete göre mutlu olduklarını belirtenlerin yüzde 80'i Moskova ile St. Petersburg gibi büyük şehirlerde yaşıyor. Küçük şehirlerde yaşayanlar ise daha az mutlu (yüzde 25).

Ankete katılanlar arasında genç olanlar olgun olanlara nazaran kendilerini daha mutlu hissetikleri görüldü. Olgunların yüzde 62'si mutlu olduklarını belirtirken, yaşları 18 ile 24 arasında değişen gençlerin ise yüzde 84'ü kendilerini mutlu olarak tanımladı. Yaşı artıkça kendisini mutsuz olarak tanımlayanların sayısı daha da arttığı görüldü.

Yüksek eğitimli katılımcıların mutluluk seviyesi yüzde 80’i buluyor. Daha az eğitimli olanlarda mutluluk oranı yüzde 60’lara kadar düşüyor. Maddi durumları farklı olanlar arasında da mutluluk oranların farklı olduğu görüldü. Madi gelirini yüksek olarak ifade edenlerin yüzde 91'i kendilerini mutlu olarak görürken, geliri düşük olduğunu belirtenlerin yüzde 52'si kendilerini mutlu olarak değerlendiriyor.

Ankette erkek ve kadınların mutluluk oranları arasında ise her hangi bir fark görülmedi. Ankete katılan kadınların yüzde 72'si mutlu olduğunu belirtirken, erkeklerin de yüzde 72'si kendilerini mutlu görüklerini ifade etti.

Yaşar Niyazbayev, Moskova, Cihan