Rusya’da kriz 1,6 milyon kişiyi işsiz bıraktı

0

Rusya Devlet İstatistik Servisi ekonomik krizin işçi piyasası üzerindeki etkilerini yansıtan raporunu açıkladı. Ekonomik krizin yoğun hissedildiği 2009 yılında işsiz kalanların sayısı 1,6 milyon. 2008 sonunda 5,8 milyon olan işsiz sayısı, üçte bir artarak 6,4 milyona ulaştı.


2009 yılında işsiz sayısı Şubat ayında 7,1 milyona ulaşarak rekor kırdı. Eylül ayına kadar 5,8 milyona kadar gerileyen rakam, yeniden tırmanışa geçti. Aralık sonunda 6,4 milyona çıkan rakam, aktif nüfusun yüzde 8,1’ini  oluşturuyor.

Verilerde kadın ve kırsal işsiz oranlarını da görmek mümkün. Kadınlar işsiz nüfusun yüzde 45,2’sini oluştururken, kırsalda işsizlik oranı şehirlerden iki kat daha fazla. Aralık 2009 sonu itibari ile işsizlerin yaş ortalaması da 35,1. 

İnguşetya’da iki kişiden biri işsiz

İşsiz kalanların yüzde 29,4’ü üç aylık bir çabadan sonra yeni bir iş bulabiliyor. Yüzde 32,9’u ise bir yıl kadar beklemek zorunda kalıyor. Üçte birlik kesim ise işten çıkarılmalarının ardından henüz yeni bir iş bulabilmiş değil. İşsizliğin en yoğun olduğu bölge ise Kafkasya. İnguşetya yüzde 56’ya çıkan işsiz oranı ile Rusya’da rekor kırarken, Çeçenistan da yüzde 33’luk oranla en fazla işsizin bulunduğu ikinci Cumhuriyet olarak görülüyor.

Uzmanlar 2010’un ilk yarısında da işsizliğin artmaya devam edeceği konusunda uyarıyor. Rusya Posta Servisi’nin 33 bin kişiyi işten çıkarmayı planlaması gibi, büyük şirketlerden toplu çıkarmalar yaşanabilir. Bununla birlikte 2010’un ikinci yarısından itibaren işsizlik oranlarında gerileme bekleniyor.

Faruk Akkan, Moskova, Cihan