Rusya yerli gıda stratejisi geliştirdi, dışa bağımlılık azaltılacak

4

Petrol ve doğalgaz zengini olan Rusya gıdada dışa bağımlılığını azaltmak için kolları  sıvadı. Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev'in imzaladığı  yeni gıda strateji belgesine göre, 2020 yılına kadar tüm kalemlerde yerli üretim yüzde 80'inin üzerine çıkarılacak. 

Rusya'nın yeni gıda doktrinine göre tahılda yerli üretim yüzde 95, şekerde yüzde 80, sıvı yağda yüzde 80, et ve et ürünlerinde yüzde 85, süt ve süt ürünlerinde yüzde 90 ve balık üretiminde de yüzde 80'inin üzerine çıkarılacak. Yeni doktrin 2020 Rusya Ulusal Güvenlik programı ile paralel geliştirilecek.

 

Yeni stratejik belgeye göre Rusya toplumunun tahıl, balık, et, süt ve diğer ürünlerden sağlıklı bir şekilde yararlanabilmesinin garanti altına alınması hedefleniyor.

Yerli et üretimi yüzde 14 arttı

Uzmanlar, Rusya için yüzde 95'lik tahılın yerli üretilmesini reel bir proje olarak öngörüyor. Et ürünlerinde de yüzde 85 seviyesine çıkılması mümkün. Medvedev, Tarım Bakanı Yelena Skrunnik'le yaptığı görüşmede et üretiminde son dönemde alınan mesafeden dolayı teşekkür etti. Rusya 2009 yılında et üretimini yüzde 14 artırarak 3,3 milyon tonluk kapasiteye ulaştı. Bu nedenle ithalat oranı da yüzde 20 civarında geriledi.

Rusya'nın en büyük sorunlarından biri de tavuk üretiminde kapasite düşüklüğü. Amerika'dan itahalatı yasaklayan hükümet, yerli üretimin geliştirilmesi için tüm desteği veriyor. Türkiye ve diğer ortadoğu ülkeleri 800 bin tondan fazla ithalat rakamından pay almak için çalışırken, Rusya'nın hedefi 2015'de tavuk üretimini tamamı ile yerli üretime çevirmek. Uzmanlar Türkiye'den ihracat yaparak Rusya pazarında pay kapmak yerine, Rusya'da kurulacak tesislerle tavuk üretiminin daha uzun vadeli olacağına vurgu yapıyor.

Faruk Akkan, Moskova, Cihan