Ruslar protesto eylemlerini sevmiyor

0

Rusya genelinde  “protesto eğilimleri” ile ilgili düzenlenen ankette halkın büyük bir çoğunluğunun miting, gösteri ve protesto eylemlerine katılmak istemediği ortaya çıktı.

Kamuoyu araştırma merkezi (FOM) Mart ayı ortasında Rusya genelinde “Protesto eğilimleri” konulu düzenlediği anketle Rusya’nın 44 bölgesinde, 100 farklı yerleşim biriminde yaşayan 2 bin kişinin Rusya’da protesto eğilimleri ile ilgili görüşlerini aldı.

Ankete katılanlar arasında “Hükümetten memnun musunuz ve protesto eylemlerine katılmak ister misiniz?” sorusuna yüzde 60, 'hükümetten memnunum, protestolara katılmam' cevabını verdi. Yüzde 29 memnun olmadığını ve protesto eylemlerine katılabileceğini ifade ederken, kararsız olanların oranı yüzde 11 olarak tespit edildi.

“Sizce son aylarda protesto eylemlerine katılımlar artıyor mu?” sorusuna ankete katılanların yüzde 2’si hayır derken, katılımın arttığını söyleyenlerin oranı yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Ankette, Rus halkının büyük çoğunluğunun genel olarak protesto eylemlerine olumlu bakmadığı ortaya çıktı. Katılımcılar “Gelecek günlerde yaşadığınız ilde miting, gösteri veya protesto eylemleri düzenlenirse, katılır mısınız?” sorusuna 'Katılmam' diyenlerin oranı yüzde 66'yı buldu. 'Katılırım' diyenlerin oranı yüzde 20 iken 'Kararsız'lar yüzde 15 olarak gerçekleşti.

Yaşar Niyazbayev, Moskova, Cihan