Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt için son gün 22 Haziran

15

D U Y U R U

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 5982 sayılı Kanun’un 12 Eylül 2010 tarihinde halk oylamasına sunulmasına ilişkin olarak yayımlanan Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge çerçevesinde, yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki kayıtları, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) ilan edilmiştir.

Vatandaşlarımız “Yurt Dışı  Seçmen Sorgulama” ekranından T.C. kimlik numarasını girerek Kütüğe kayıtlı olup olmadıklarını kontrol edebilirler.

Genelge’nin 4. Maddesi uyarınca, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne yazılmak için;

a)     Seçmen niteliğine sahip ve yurt dışında ikamet etmesine rağmen, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nde ismi bulunmayan,

b)     Yurt içinde Seçmen Kütüğü’nde kayıtlı olup da oy verme günü sonuna kadar oturmak amacıyla yerleşim yerini yurt dışına taşıyan,

Türk vatandaşlarının, adres kayıt sistemine dahil olabilmeleri için en yakın Konsolosluğa başvurarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için “ADRES BEYAN FORMU” nu doldurup imzalamaları gerekmektedir.

c)     Askerlikten terhis olanlardan Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nde kaydı bulunmayan (Terhis Belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin ibrazı zorunludur),

d)     Kamu hizmetlerinden süreli olarak yasaklı olup da, yasaklılık süresi sona eren

Türk vatandaşları, doğrudan doğruya veya Konsolosluklar vasıtasıyla Ankara İl Seçim Kurulu’na bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurabilirler.

Genelge’nin 5. Maddesi uyarınca;

a)     Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar,

b)     Silah altında bulunan erler ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (izinli olsalar bile),

c)     Türk vatandaşlığından çıkarılanlar

Kütüğe yazılamazlar.

Genelge’nin 6. Maddesi uyarınca, seçmen niteliğine sahip olan ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü kayıtlarında düzeltme ve yerleşim değişiklikleri için en yakın Konsolosluğa başvurarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için “ADRES BEYAN FORMU” nu doldurup imzalamaları gerekmektedir.

Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı  olmayan vatandaşlarımızın 12 Eylül 2010 tarihinde düzenlenecek halkoylamasında oy kullanabilmeleri için 22 Haziran 2010 tarihine kadar Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’ne şahsen başvurmaları  rica olunur. Bu işlemin posta yoluyla yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Cihan Haber Ajansı