Rusya ve Türkiye bağış yapan ülkeler listesinde sonda

24

Rusya ve Türkiye bağış yapan ülkeler sıralamasında 153 ülke arasında son sıralarda yer aldı. Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada’nın ilk üç sırayı paylaştığı  listede Türkiye 134, Rusya 138’inci sırada.

Yardım Kurumları Vakfı  2010 Dünya Raporu’nu yayınladı. Raporda halkların evsiz ve ihtiyaç sahibi insanlara yaptıkları mali destek, gönüllü faaliyetlere yapılan yardımlar, ayrılan zaman ve yabancı birine yapılan destekler dikkate alındı. Gallup araştırma şirketinin katkıları ile hazırlanan rapora göre, zengin ülkelerin halkları zaman ve paralarını başkalarına ayırma konusunda diğer ülkelere göre daha istekli.

Rapora göre Rusya halkının yüzde 6’si düzenli olarak bağışta bulunuyor. Halkın yüzde 20’si zamanlarını başkaları için ayırabileceklerini söylerken, halkın yüzde 29’u ise zor günlerinde yabancılara yardıma hazır. Raporda, Rusya halkının daha az yardımda bulunmaya meyilli olmasının gerekçesi olarak ‘düşük yaşam koşulları’ ve ‘hayattan daha az memnuniyetsizlik’ gösteriliyor.

Raporda genelde 50 yaşın üzerindekiler gençlere göre daha çok bağışta bulunmayı tercih ederken, (Kuzey Amerika’da 15-25 yaş arası yüzde 34 düzenli bağışta bulunurken, 50 yaş üzeri halkın yüzde 76’sı düzenli olarak bağışta bulunuyor) bayanlar erkeklere göre bağış yapmaya daha çok meyilli (yüzde 30-yüzde 29). Yabancı birine yardım konusunda ise erkekler kadınlardan önde.

Bağış indeksinde ilk sırada yer alan Avustralya’da halkın yüzde 70’i maddi olarak yardıma sıcak bakarken, yüzde 38’i zaman ayırmaya da hazır. Tanımadığı birine destek konusunda yüzde 64 olumlu yaklaşıyor.

Türkiye’de ise halkın yüzde 14’ü maddi yardıma, yüzde 7’si zaman ayırmaya hazır. Tanımadığı birine destek konusunda yüzde 35’i sıcak bakıyor.

Faruk Akkan, Moskova, Cihan