Ruslar artık kendilerini daha çok dindar olarak tanımlıyor

13

Dinin tamamı ile reddedildiği Sovyet rejiminin ardından Rus halkının büyük çoğunluğu dine ve Allah inancına yönelmeye başladı. Hristiyanlık tarihinde görülmemiş bir gelişme gösteren Rusya Ortodok Kilisesi 20 yılda 23 bin kiliseyi yeniden kurdu. 20 milyon Müslüman'ın yaşadığı ülkede cami sayısı da giderek artarken, helal gıda, faizsiz bankacılık ve inançların yaşama dönüşmesi artık daha sık görülüyor.

Deutsche Welle'nin IFAK Enstütüsü ile işbirliği yaparak Aralık 2010'da 1000 Rusya vatandaşı ile gerçekleştirdiği anket sonuçları yayınlandı. Komünizmin sona ermesinden 20 yıl sonra Rus halkının üçte biri kendini 'dindar' olarak tanımlarken, yüzde 80'ini de yılbaşı kutlamalarına olumlu bakıyor.

Halkın yüzde 19'una göre yıl başı en önemli bayramlardan biri. Yüzde 64'üna göre ise manevi anlam yükledikleri bir kutlama. Halkın yüzde 9'u yılbaşını tatil olarak değerlendirirken, sadece yüzde 5'i için hiç bir önemi yok. Ankete katılanların yüzde 3'ü ise cevap vermek istemedi.

Deutsche Welle'nin anketinde ilginç sonuçlardan biri de halkın artık kendini daha fazla dindar olarak tanımlaması. Rusların yaklaşık üçte biri (yüzde 29) kendisini dindar olarak tanımlarken, kiliseye gittiklerini ve dini içerikli günlerde görevlerini yerine getirdiklerini belirtiyor. Yüzde 3'ü ise çok daha derin duygularla dini yaşamını sürdürüyor.

Ankete katılanların yüzde 11'i kendilerini ateist olarak tanımlarken, yüzde 6'sı Hristiyanlığı bir din olmaktan çok bir kültür olarak değerlendiriyor. Çalışmada çıkn ilginç bir sonuç da gençler arasında ateizmin artık giderek azalması. 29 yaş altı grubun sadece yüzde 16'sı bir yaratıcı olmadığına inanıyor.

Faruk Akkan, Moskova, Cihan