Rusların yarısı ahirete inanmıyor

2

Rusya’da yapılan bir kamuoyu araştırması vatandaşların yarısının ahirete inanmadığını ortaya çıkardı. Olayla ilgili yorum yapan Rusya Ortodoks Kilisesi, “Şaşılacak bir durum yok, eski Sovyetler’den kalma miras” dedi.

Rus FOM araştırma merkezi, vatandaşların ahirete inanıp inanmadığıyla ilgili bir anket düzenledi. Araştırmaya katılanların yüzde 26’sı ahirete inandığını belirtti. Vatandaşların yüzde 54’ü ise ölümden sonraki dünyaya inanmadığını, böyle bir dünyadan haberdar olmadığını kaydetti.Olayla ilgili açıklama yapan Rusya Ortodoks Kilisesi Enformasyon Masası Başkanı Papaz Vladimir Legoyda, Rusların yarısının ahirete inanmamasını eski Sovyet propagandasına bağladı. Legoyda, “Burada şaşılacak bir durum yok... Bugün çoğu insanın dinle ilgili bilgisi yok. Ahirete gelince ise Sovyet dönemindeki “Krokodil” isimli mizah dergisinde cehennem ve cennet karikatürleri yer alırdı. İşte insanlarımızın hafızasında bunlar kalmış...Ama böyle karikatürlü ahirete inanmamak da en doğrusu, çünkü dinle bir bağlantısı yok” diye eleştiride bulundu.

Fuad Seferov, Moskova, Cihan