Ey mağfiret ayı Ramazan; hoş geldin

2

Cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların zincire vurulduğu zaman dilimi, insanı yeni bir dirilişe hazırlayan ey güzel ay; hoş geldin. Günahlarımızı temizlemeye, bize kul olduğumuzu tekrar hatırlatmaya gelen bu ayın kadr-i kıymetini bilmek için her anını değerlendirmeliyiz. Bu ayda çokça dua etmeli, istiğfar çekmeliyiz.

 

 

Ramazan ayı; orucu, Kadir'i, teravihi, Kur'ân'ı, ibadeti, ubudiyeti ve bayramı ile İlâhî rahmetin enginliğini hatırlatır. Bağışlanmak için pek çok vesileyi ihtiva eden bu ay, Kur'ân'ı anlamayı, orucu bütün azalara tutturmayı, her geceyi Kadir bilmeyi, namaz ve duanın insanı rahatlatması gerektiğini, gerçek bayramın ancak Allah'a kulluk sonrasında gelebileceğini öğretir. Gece-gündüz ganimet ve fırsatlarla dolu bu ay, insanlarla olan ilişkilerin aslında göründüğünden daha değişik olduğunu, olay ve hâdiselerin insanın ruhuna fısıldadığı uhrevîliği ve mana dolu ihtişamı haber verir. Aynı zamanda Hakk'a yakın olmak için atılan adımların insan ruhunda daha derinden hissedildiği bu mübarek ay, kurumaya yüz tutmuş gönülleri adeta Allah'ın sonsuz rahmeti ile sular. İster "yeryüzünü temizleyen yağmur", isterse "güneşin şiddetinden dolayı taşların kızması" manasına gelsin, "Ramazan" kelimesinde, yağmurun tozu temizlemesi veya güneşin yakmasına benzer bir anlam yüklüdür. Çünkü Ramazan ayı günahları temizler, hataları da yakarak bitirir.

Oruç, "bir şeyden uzak durmak, kişinin kendini tutması ve engellemesi" manalarına gelmektedir. Dinimizde kullanılan manası ise; "tan yerinin ağarmasından güneşin batma vaktine kadar, bir gaye uğruna bilinçli bir şekilde yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durup nefsi dizginlemek" demektir.

Ramazan ayını diğer aylardan daha önemli kılan, onu, zamanın Allah'a en yakın zirvesi konumunda bulunduran bazı özellikler vardır. Öncelikle hidayet ve rahmet kaynağı olan Kur'ân, bin geceden daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran bu ayda indirilmiştir. "O sayılı günler, Ramazan ayıdır. O Ramazan ayı ki insanlığa bir rehber olan, onları doğru yola götüren ve hakkı batıldan ayıran en açık ve parlak delilleri ihtiva eden Kur'ân, o ayda indirildi." ayeti (Bakara, 2/185) bunu açıkça belirtmektedir. Oruç ibadetinin, Ramazan ayında yerine getirilmesi emredilmiştir. (Bakara, 2/183, 185) Cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların zincire vurulduğu zaman dilimi, Ramazan ayıdır. (Buhârî, Savm, 5) Allah Resûlü (sas) büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde Ramazan ayında tutulan orucun diğer Ramazan ayına kadar işlenen küçük günahları sileceğini bildirmiştir. (Müslim, Tahâre, 17) Ramazan ayı, rahmet, bağışlanma ve bereket ayıdır. Bir benzeri olmayan ve Allah'ın, mükafatını vereceğini garanti ettiği bir ibadet olan oruç, bu ayda tutulur. (Buharî, Savm 2; Nesâi, Sıyam 43) Ramazan orucu tutmak, İslam'ın ana şartlarından biridir. (Buharî, İman 1) Cennet'teki Reyyân kapısından sadece oruç tutanlar girecektir. (İbn Mace, Sıyam 1) Efendimiz'in, her gecesinde Cebrail (as) ile karşılaşıp ona Kur'an'ı arz edip onunla mütalaada bulunduğu ay, Ramazan ayıdır. (Buhârî, Bed'ü'l-vahy 5,6; Müslim, Fedâil 48)
Ramazan-ı Şerif'teki oruç, doğrudan doğruya nefsin azgınlık ve taşkınlık cephesine darbe vurur. Ona, ne kadar aciz olduğunu, zaafını ve fakrını gösterir. İnsana kul olduğunu bildirir ve hissettirir.

Bu ayın üstünlüğünü bilseydiniz 'tüm sene Ramazan olsun' derdiniz

"Allah'ın kulları, Ramazan ayındaki üstünlükleri bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi." (Taberani, el-Mucemu'l-Kebîr, 22/388)

"Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanlar ve cinlerin şerli olanları zincire vurulur, Cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır hiçbiri kapanmaz ve bir münâdî (seslenen) şöyle haykırır: "Ey hayır isteyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer dileyen, günahlarından vazgeç! Allah'ın ateşten koruduğu kimseler vardır." Ramazan boyunca bu iş her gece yapılır." (Tirmizî, Sıyam 1; İbn Mâce, Sıyam 2)