Raftaki fiyatlar

97

Raftaki fiyatlar müşterileri ürkütmesin diye Euro üzerinden hesaplanıyor.

Karikatürde yer alan yazı:

-Dedeciğim! Fiyatlar Euro üzerindendir!

Cartoonbank sitesinin karikatürcüsü Vladimir İvanov.

Tegler: Karikatür