Ağaçların mücadelesi

50

Caricatura sitesinin karikatürcüsü Mahmud Eşenkulov’un çizimi.

Tegler: Karikatür