Ağaçların mücadelesi

52

Caricatura sitesinin karikatürcüsü Mahmud Eşenkulov’un çizimi.

Tegler: Karikatür