Barış dalı

88

Sergey Yolkin’in çizimi.

Tegler: Karikatür