Barış dalı

89

Sergey Yolkin’in çizimi.

Tegler: Karikatür