Barış dalı

87

Sergey Yolkin’in çizimi.

Tegler: Karikatür