Kral ve soytarı

319

Cartoonbank karikatürcüsü Vladimir Semerenko’nun çizimi.

Tegler: Karikatür