Kral ve soytarı

335

Cartoonbank karikatürcüsü Vladimir Semerenko’nun çizimi.

Tegler: Karikatür