Kral ve soytarı

339

Cartoonbank karikatürcüsü Vladimir Semerenko’nun çizimi.

Tegler: Karikatür