Sokakta Rusça (1) - RUSÇA DERSLERİ

4007

Rusyam.Com sitesi ile ortak hazırlanan 4. Rusça dersimiz. İyi dersler!

 • Кстати [ksTAti] - bu arada
 • На самом деле [na saMOm DEle] - aslında
 • Даже если [DAje Yesli] - bile olsa
 • Естественно [yesTEstvenna] - doğal olarak
 • К счастью [k ŞAst'yu] - iyi ki
 • Лично[Lİçna] - şahsen
 • Лучше [LUçşe] - daha iyi
 • Нигде [nigdYE] - hiçbir yerde
 • По-дурацки [paduRAtski] - delice, aptalca
 • Успокойся [uspaKOysa] - sakin ol, sakinleş
 • Исчезни [isÇEzni] - kaybol
 • Не матерись тут [ne mateRİs' tut] - burada küfür etme
 • Я стесняюсь [ya stesnYAyus'] - Utanıyorum.
 • Мне грустно [mne gRUstna] - Üzgünüm, kederliyim
 • Болтун [balTUn] - boşboğaz, geveze
 • Сопляк [saplYAk] - dünkü çocuk
 • Разговор по душам [pazgaVOr pa duŞAm] - içten konuşma

http://www.rusyam.com Kaynak: Rusyam.Com

Rusyam.Com