Sokakta Rusça (2) - RUSÇA DERSLERİ

2432

Rusyam.Com sitesi ile ortak hazırlanan 4. Rusça dersimiz. İyi dersler!

 • Неужели! [neUjeli] - Yok, canım!
 • Удивительно! [udiVİtel'na] - Hayret!
 • Странно! [stRAnna] - Garip!
 • Согласен [sagLAsen] - Aynı fikirdeyim
 • Какие планы? [kaKİe pLAnı] Planın nasıl?
 • Это точно! [Eta TOçna] - Kesinlikle, Bu doğru
 • Я тоже так думаю [ya TOje tak DUmayu] - Bende böyle düşünüyorum
 • У меня все в порядке [u minya fsYO v parYAdke] - Herşey yolunda
 • Клево! [klYOva] - Harika
 • Классная шутка! [kLAssnaya ŞUtka] Güzel şaka/ Harika şaka / Bu iyiydi
 • Я был в этом уверен [ya bıl v Etam uVEren] - Buna emindim
 • Обратиться не по адресу [abraTİt'sa ne po ADresu] - yanlış adrese gelmek
 • Не по зубам [ne po zuBAm] - elinde olmamak / elinden gelmemek
 • Связан по рукам и ногам [svYAzan pa ruKAm i naGAm] - eli kolu bağlı olmak