Rusya'nın kayıt dışı ekonomisi yüzde 16, istihdam 13 milyon

6

Rusya Federal İstatistik Servisi Başkanı Aleksander Surinov kayıt dışı ekonominin gayri safi milli hasılanın yüzde 16'sına ulaştığını, burada istihdamın da 13 milyon olduğunu söyledi.

"Kayıt dışı ekonomi sektörü gayri safi milli hasılanın yüzde 16'lık kısmına çıktı. Bu değerlere yasal olmayan uyuşturucu, kaçakçılık ve diğer aktiviteler dahil değil" bilgisini veren Surinov, şirketlerin gayri resmi olarak yaptıkları çalışmaların bu rakamın içinde olduğunu belirtti.

 

Federal İstatistik Servisi başkanına göre, kayıt dışı ekonomi alanına kendi tüketimi için yapılan üretimler, resmi olmayan ve kayıt dışı ücretler de dahil.

Surinov kayıt dışı ekonomide istihdam olunan nüfusun toplam aktif çalışabilir nüfusun yüzde 17-18'ine ulaştığını, bunun da 13 milyon nüfusa denk geldiğini vurguladı.

2005'te Rusya İçişleri Bakanlığı yetkililerinin açıkladığı verilere göre Rusya'da kayıt dışı ekonomi yüzde 40'ları bulmuştu. Kara para aklama, rüşvet, yolsuzluk ve diğer illegal rakamlar da bu orana dahil edilmişti.

Faruk Akkan, Moskova, Cihan