Putin küresel ekonomik krizlere karşı reçete yazdı

8

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Meksika’nın El Universal gazetesi için kaleme aldığı makalesinde küresel ekonomik krizlere karşı alınacak önlemleri anlattı.

G20 ülkelerinin 2008 krizi ile mücadelede birçok açıdan başarılı olduğunu kaydeden Putin, “Sistematik sorunlar tamamı ile çözülmüş olmaktan henüz uzak. Geçmiş krizlerin etkilerini günümüzde görmemiz mümkün” hatırlatmasında bulundu.

Son birkaç ay içinde belirgin hale gelen negatif piyasa yönelişlerinin uzmanların karamsar öngörüde bulunmalarına neden olduğunu ifade eden Rusya Devlet Başkanı, “Rusya ve ortakları yeni küresel kriz dalgalarına karşı dengeli çözümler bulabilmeli. Mali kontrol ve bütçe denetimi bir tarafta, diğer tarafta da istihdam, ekonomik büyüme ve sosyal sorunların çözümü var” tespitinde bulundu.

Rusya lideri piyasalarda oluşan istikrarsızlıklarla birlikte patlak veren “finansal panik” durumundan kaçınmak için, küresel mali piyasaların “gerçek varlık ve değerlerle” irtibatlı olması gerektiğini vurguladı.

Uluslar arası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslar arası kurumlarda gelişmekte olan ekonomilerin rolünün artırılması gerektiğini kaydeden Putin, yeni rezerv para birimlerinin uluslar arası piyasada etkin olması gerektiğini belirtti.

Küresel krizlerle mücadelede aşırı korumacı yapılan çözüm olmayacağı konusunda da uyaran Putin, “2009’da küresel ekonomi yüzde 12 geriledi. Bu İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en kötüsü. Bu bir kısım ülkelerin kendi piyasasını korumak için aldığı güçlü tedbirlerin etkisi oldu.” eleştirisi getirdi.

G20’nin yeni bir elit klup havasında olmaması konusunda uyarıda bulunan Rusya lideri, tüm küresel ekonomiye katkı sağlamanın öne alınması gerektiğini vurguladı.

Rusya ekonomisi istikrarlı, ancak hızlı değişime ihtiyaç var

Alım gücü açısından Rusya’nın dünyanın en büyük altıncı ülkesi olduğuna değinen Putin, yüzde 4,3 büyüme rakamı ile Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu hatırlattı.

Rusya’nın bütçe yapısının aşırı derecede petrol ve doğalgaz fiyatlarına bağlı olmasını eleştiren Putin, bunun azaltılmaması durumunda yüksek oranlarda bütçe açığı oluşabileceği uyarısı yaptı. Putin bu konuda hükümetin yoğun bir şekilde çalıştığını, yatırım imkanlarının artırılması için radikal çözümlerin üretildiğini, rekabet edebilir iş ortamı oluşturulurken, sosyal sorumlulukların da yerine getirildiğini kaydetti.