Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü üyeliği uygulamaya başladı

18

Rusya 18 yıllık hayali Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğini resmen uygulamaya başladı. Cenevre’de 16 Aralık 2011’de imzalanan anlaşma metnini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin parlamentolardan geçmesinin ardından 21 Temmuz’da onaylamıştı. İmza süreçlerinin tamamlanmasından 30 gün sonra anlaşma resmen aktif hale geldi ve Rusya küresel ekonomik yapıya 156. ülke olarak dahil oldu.

Rusya Ekonomi Bakanlığı DTÖ üyeliğinin yerli ve ithal ürünlerde fiyatların düşmesine katkı sağlayacağını söyledi. Dünya Bankası’na göre DTÖ üyeliğinin Rusya ekonomisine ilk 3 yıl için yüzde 3,3 ve uzun vadede de yüzde 11 artı büyüme katkısı olacak.

1,9 trilyon dolar gayri safi milli hasılaya sahip olan Rusya’nın DTÖ üyeliği on yıl önce Çin’in üyeliğinin ardından küresel ticaretin liberalleşmesi açısından en büyük adım olarak görülüyor.

DTÖ üyeliğine karşı olan çevrelere göre ise tarım başta olmak üzere yerli sanayi, tekstil ve diğer sektörler önemli ölçüde zarar görecek. İthalat artacak ve ülkenin ulusal bağımsızlığı ve güvenliği tehdit altına girecek.

Rusya parlamentosu alt kanadı Duma’da konuşan Ekonomi Bakanı Andrey Belousov, DTÖ üyeliği ile birlikte 2013’de 188 milyar ruble (5,7 milyar dolar) ve 2014’de de 257 milyar ruble (7,8 milyar dolar) bütçe kaybı yaşayacaklarını açıklamıştı. Belousov’a göre ücret artışları, vergi gelirlerinde artış ve diğer dolaylı kazançlar reel kaybı azaltacak.

Rusya’nın DTÖ üyeliğinin ardından ortalama yüzde 10 civarında olan gümrük koruma tavanları yüzde 7’lere kadar çekilecek. Rusya’nın imzaladığı 766 sayfalık anlaşma metnine göre tarım ürünlerinde yüzde 13,2’den yüzde 10,8’e, imalat ürünlerinde yüzde 9,5’ten yüzde 7,3’e inecek. Bilgi teknolojileri ve pamukta gümrükler sıfırlanacak.

Vergi tavanları ile ilgili düzenlemeler aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Otomobil sektöründe 7 yıl sonra başlaması beklenen indirimler, kümes hayvanlarında 8 yıl sonra başlayacak.

Rusya ve Türkiye arasında 100 milyar dolar olarak belirlenen toplam ticaret hacmi hedefine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Avrupa ve diğer dünya pazarları ile aynı seviyeye gelen gümrükler nedeni ile Türk ihracatçısı coğrafi yakınlık ve Rusya pazarı ile ilgili birikim avantajını da kullanarak pazardaki payını büyütme imkanına sahip olacak.

Rusya’nın DTÖ üyeliğini kutlayan Londra merkezli TheCityUk’a göre Moskova’nın finans merkezi olma yolunda önemli bir adım atıldı. Ria Novosti’nin haberine göre TheCityUk, “DTÖ üyeliği vesilesi ile Rusya ekonomik modernizasyonda önemli adımlar atma imkanı bulabilecek. Gümrüklerin indirilmesi, sanayi ürünlerinde fiyatların düşmesi, hizmet sektörünün liberal hale gelmesine katkı sağlanacak” yorumunda bulundu.

Rusya’nın ABD ile ekonomik ilişkilerinde ise Soğuk Savaş yıllarından kalan Jackson-Vanik düzenlemeleri kaldırılıncaya kadar herhangi bir gelişme sağlanması beklenmiyor.