Rusya’nın bütçe gelirlerinin yarısı petrol ve doğalgazdan

118

Rusya Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre 2012’de Rusya bütçesi gayri safi milli hasılanın yüzde 0,02’si kadar açık verdi. Bütçe gelirlerinin yüzde 50,2’sini petrol ve doğalgaz gelirleri oluşturuyor.

Bütçe gelirleri 12,858 trilyon rubleyi bulurken, harcamalar 12,871 trilyon rubleyi buldu.

Ülke toplam gayri safi milli hasılası ise 61,149 trilyon ruble oldu.

Petrol ve doğalgaz gelirleri 6,4 trilyon ruble ya da tüm gelirlerin yüzde 50,2’si olarak gerçekleşti. Enerji dışı gelirler ise yüzde 49,8’le 6,4 trilyon rublede kaldı.

Rusya 2013 için de 429 milyar dolar gelir, 446 milyar dolar da gider öngörüyor. Buna göre 2013’te bütçe 17 milyar dolar açık verecek.

2014 rakamları 468 milyar dolar gelir, 473 milyar dolar da gider şeklinde. Bütçe açık tahmini ise 5 milyar dolara kadar gerileyecek.

Rusya 2013’te gayri safi milli hasılanın 2 trilyon 217 milyar dolara çıkmasını, 2014’de de 2 trilyon 466 milyar doları bulmasını öngörüyor.

Rusya Maliye Bakanlığı’nın beklentilerine göre 2013’te dolar 32,4 ruble, 2014’de de 33 ruble seviyesine çıkacak.

(1 dolar 30 ruble civarında)