Girişimci

72

Bu yılın ilk 6 ayında Saint Petersburg kentinde 13,7 bin girişimci iş yerini kapattı.

Karikatürcü Aleksandr Zudin’in çizimi.

Tegler: Karikatür